Přihláška ke školnímu stravování na šk. rok 2014/2015

Přihláška ke školnímu stravování na šk. rok 2014/2015

Vážení rodiče,

přihlášku ke stravování na školní rok 2014/2015 je třeba odevzdat do 27.6.2014. Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo na webových stránkách školy zde. Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucí školní jídelny nebo zašlete na emailovou adresu stastnaz@zsrousinov.cz.

Děkuji

Zuzana Šťastná

Zájezd do Velké Británie – informační schůzka

Zájezd do Velké Británie – informační schůzka

Prosíme rodiče, kteří se nemohli zúčastnit informační schůzky ohledně zájezdu během konzultačního dne, aby přišli na další schůzku, která se bude konat v pondělí 26. května 2014 v 16:00 hod. v učebně VII. C. Budete vyzvání, abyste podepsali, že jste se seznámili s bezpečnostními pokyny týkajícími se chování žáků na školním zájezdě. Tyto pokyny najdete zde.

Děkuji Vám.

Petra Vazačová

Zápis do školní družiny – školní rok 2014/2015

Zápis do školní družiny – školní rok 2014/2015

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2014/2015 školní družinu, přihlaste prosím své dítě vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v době od 12. května do 23. května 2014.  Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vychovatelky školní družiny nebo na webových stránkách školy zde. Vyplněný Zápisní lístek (zatím pouze 1. stranu) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@zsrousinov.cz nejpozději do 23. května 2014.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty děti pracujících rodičů, mladší děti a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

Přírodovědný vzdělávací program Voda

Přírodovědný vzdělávací program Voda

Dne 12. 5. 2014 proběhl pro 38 žáků z 9. ročníku přírodovědný výukový program, který pro ně připravila partnerská škola Gymnázia J.G. Mendela v Brně. Program se zaměřením na vodu byl rozdělen na 2 přednášky z chemie a biologie a praktickou část v chemické laboratoři, kde žáci ve vzorcích vody dokazovali přítomnost kationtů vápníku, hořčíku a posuzovali stupeň její tvrdosti. Po chutném obědě ve zdejší školní jídelně jsme se přesunuli do Čističky odpadních vod v Modřicích a prošli jsme se zajímavým, ale občas nevalně zapáchajícím prostředím, kde jsme krok za krokem sledovali, jak se čistí stokové vody z téměř půlmilionového města Brna.

Fotky z výukového progamu a čističky najdete zde.

Třídní schůzky a konzultace 15. 5. 2014

Třídní schůzky a konzultace 15. 5. 2014

 

Třídní schůzky – společný začátek  a společné informace:
  • začátek třídních schůzek v 15:30 hod.
  • I.C – třídní schůzka je posunuta o týden na 22. 5. 2014 od 15:30 hod.
  • VI. C – třídní schůzka je zrušena pro nemoc třídního učitele
  • IX. B a  IX.C – třídní schůzky se nekonají z důvodu nepřítomnosti třídních učitelů. Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě.
Konzultace – individuální pohovory rodičů a učitelů – platí pro uvedené třídy:
  • II.A, II. B – konzultace od 14:00 do 16:30 hod.
  • III. B – konzultace od 14:00 do 16:30 hod.
  • IV. A, IV.C – konzultace od 14:00 do 16:30 hod.