Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Rousínov

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Rousínov

Informace týkající se výuky budou rodičům sděleny na začátku září, zatím prosíme pouze o obstarání následujících pomůcek:

 •  aktovka
 • přezůvky v plátěném pytlíku
 • cvičební úbor (tričko, trenýrky, cvičky – vše v plátěném pytlíku)
 • kapsičky na písmenka
 • obal na průkaz (na číslice) – 2 ks
 • české voskovky
 • ručník
 • nůžky
 • česká plastelina
 • trojhranná tužka č. 2 – 3x
 • štětec plochý
 • Pozn.: všechny pomůcky a přezuvky označit monogramem

Ostatní pomůcky zakoupí po dohodě s rodiči škola.
Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014.
Seznamy dětí v jednotlivých třídách budou od 27. srpna na nástěnce ve vestibulu školy.
První den si děti přinesou pouze aktovku a přezůvky v plátěném pytlíku.

Konec prodejního automatu na mléčné výrobky

Konec prodejního automatu na mléčné výrobky

Vážení rodiče,

společnost Come-automaty s.r.o. ke dni 30.6.2014 vypověděla ZŠ Rousínov smlouvu o provozu prodejního automatu na mléčné výrobky. Jedná se o jednostranný krok ze strany jmenované firmy bez jakéhokoliv udání důvodu. Zástupci společnosti Come žádají, abyste dočerpali zůstatky na kartách. V oznámení uvádějí:  “V případě, že nebude možné kartu dočerpat, podejte si žádost o převedení zůstatku e-mailem na info@happysnack.cz s uvedením účtu, na který bude zůstatek převeden a to za poplatek 25,-  Kč.”

S případnými dotazy se obracejte přímo na uvedenou společnost, škola pouze poskytuje prostor pro umístění automatu. O případné další spolupráci s jiným poskytovatelem obdobných služeb bude rozhodnuto v září.

Text výpovědi je k nahlédnutí zde, text oznámení zde.

Využijte posledních příležitostí a dočerpejte nárok na dotované mléko!

 

Projektový den „Máme zdraví ve svých rukou“

Projektový den  „Máme zdraví ve svých rukou“

Dne 21.5. 2014 proběhl na naší škole projektový den pro žáky 8.ročníku. Cílem projektu bylo upevnění návyků v oblasti zdravého životního stylu, prevence civilizačních chorob a nácvik chování v krizových situacích.

Celý projekt měl doplnit a prohloubit znalosti žáků nabyté během výuky a umožnit jim vyzkoušet si vše v praxi. Žáci pracovali v malých skupinkách na jednotlivých stanovištích – vařili zdravé pokrmy, testovali svoji fyzickou zdatnost, nacvičovali neodkladnou první pomoc a zjišťovali dosud neobjevená tajemství o sobě i potravě kolem nich.

Za svoji snahu byli v závěru odměněni minirautem z pokrmů, které si sami připravili; ti nejšikovnější pak drobnou cenou. A jak to vypadalo ve skutečnosti, si můžete prohlédnout na připojené foto dokumentaci zde.