Dodatečné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Dodatečné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno dne 25. 8. 2014

Ředitel Základní školy Rousínov, okres Vyškov, v souladu s § 46, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015:

  • Registrační číslo žáka: 06814
  • Výsledek rozhodnutí: přijat

Školní družina informuje o zahájení činnosti ve školním roce 2014/2015

Školní družina informuje o zahájení činnosti ve školním roce 2014/2015

  • Provoz školní družiny bude zahájen 2. září 2014.
  • Před prvním příchodem dítěte do školní družiny je bezpodmínečně nutné vyplnit a odevzdat vedoucí vychovatelce nebo vychovatelkám 2. stranu zápisního lístku (zde je uveden způsob odchodu dítěte ze školní družiny a oprávněné osoby, které mohou dítě vyzvedávat, návštěvu zájmových oborů lze dopsat dodatečně v průběhu prvního školního týdne). Tuto druhou stranu lze stáhnout zde – Zápisní lístek – soubor .xls, Zapisni listek – soubor .pdf  nebo vyzvednout osobně u vedoucí vychovatelky, vychovatelek nebo v kanceláři školy.
  • Platí pro všechny přihlášené děti na školní rok 2014/2015. Můžete odevzdávat již od 26. srpna, nejpozději však 2. září. Bez vyplněné a odevzdané 2. strany zápisního lístku nebude moci vaše dítě pobývat ve školní družině (jedná se o bezpečnost vašeho dítěte).
  • Informativní schůzka rodičů dětí 1. ročníků proběhne 1. září v 8.30 – 9.00 hodin v učebně přírodopisu v 1. poschodí.
  • Ostatní informace o školní družině naleznete zde na webových stránkách, nebo vám je osobně sdělí vedoucí vychovatelka nebo ostatní vychovatelky.
  • Poplatek za školní družinu prosím uhradíte v průběhu měsíce září, obdržíte lístek s částkou a číslem účtu školy.

Bc. D. Valchařová, vedoucí výchovatelka

Ředitelství ZŠ Rousínov oznamuje

Ředitelství ZŠ Rousínov oznamuje

 

Školní rok 2014/2015 bude zahájen v pondělí 1. září 2014 v 8.00 hod v budově Základní školy Rousínov na Habrovanské ulici pro všechny žáky školy bez výjimky. Prvňáčci si přinesou prázdnou aktovku, ostatní žáci psací potřeby a také přezůvky. Zájemci o stravování se mohou přihlašovat ve školní jídelně. Stravovat se mohou již od 25. srpna.

Ředitelství ŽS Rousínov