Den přírodních věd v ZOO Brno

Den přírodních věd v ZOO Brno

V pondělí 22.9. 2014 jsme se my, žáci 8. a 9. ročníku, zúčastnili soutěže „Den přírodních věd“ v brněnské ZOO. Sešli jsme se na autobusovém nádraží v 7:20. Po příjezdu na místo nás překvapilo, jaké davy žáků z jiných škol se už shromáždily před bránou ZOO. Při vstupu do areálu nás přivítali pořadatelé a předali nám informace a soutěžní listy. Našich 14 soutěžících se rozdělilo do 3 skupin, které pak vyrazily k 8 stanovištím. Čekaly nás různé pokusy, zajímavosti o zvířatech a spousta dalších věcí. Na základě našich a získaných informací jsme pak museli zodpovídat různé otázky. U některých stanovišť se nám velice zavařil mozek (např. u genetiky). Po absolvování všech stanovišť zamířily naše kroky k správní budově, ve které jsme odevzdali vyplněný papír s otázkami. V restauraci U Tygra nás již čekala naše paní učitelka. Brzy se tam sešly i ostatní naše týmy a tak jsme se s veselým úsměvem a plni dojmů vydali na „šalinu“. Před odjezdem zpět do Rousínova jsme dostali ještě dvacetiminutový rozchod ve Vaňkovce, který mnozí z nás využili k zakoupení mňamky od McDonalda nebo KFC. Druhý den nás čekala nádherná zpráva. Umístili jsme se na výborném 6. ,9., a 15. místě ze 101 soutěžících družstev! Fotografie z akce najdete zde.

A takovéto názory měli někteří z nás:

1. Která část soutěže byla nejvíc zajímavá?

  • -Nejvíc asi stanoviště genetiky. Tam jsem se dozvěděla nejvíc. (K. Šeligová)
  • Ta o ceny :D. (J. Klíma)

2. Co nového ses dozvěděl/a?

  • Že 2 ze 4 telat červené krávy byly bílé. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých věcí. (E. Zabloudilová)
  • Manul a serval patří mezi kočkovité šelmy. (K. Bradáčová)

3. Jak se ti pracovalo v týmu?

  • Super. (I. Jatagandzidisová)
  • Dobře. Každý si zapamatoval něco a byli jsme dobrý tým. (P. Kalová)

4. Zúčastnil/a by ses akce i příště?

  • Ano, byla zábava. (V. Hynšt)
  • Kdybych mohl, tak bych se zúčastnil. Nebo spíše bych to doporučil ostatním žákům naší školy. Je to dobrý program, na kterém se dozvíš nové věci. (V. Červinka)

5. Co sis ověřil/a při soutěži?

  • Má úroveň znalostí byla největší v matematice a fyzice. (S. Machová)
  • Já si myslím, že mé znalosti jsou na dobré úrovni. Ověřila jsem si dost věcí, např. jak dlouho dokážu dávat pozor, jakou mám paměť, jestli umím používat logiku a taky, že si něco pamatuji ze školy. (H. Bobová)

Autorky článku: Eva Zabloudilová a Klára Šeligová, 8.B

Stolní tenis – školní turnaj

Stolní tenis – školní turnaj

Kvalifikační turnaj na okresní kolo soutěže ve stolním tenise pro 2. stupeň ZŠ se uskuteční v tělocvičně ZŠ Rousínov.

Pro chlapce mladší i starší ve středu 1.10.2014 ve 14:00 hod.

Pro dívky ve středu 8.10.2014 ve 14:00 hod.

Zájemci,  svoji účast nahlaste p. učitelce Sekaninové do středy 1.10.2014 do 10:00 hod.

S sebou si vezměte sportovní oblečení, obuv do haly, pokud možno vlastní pálku a míček, pití.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 2.10.2014 od 16.00 hodin v kmenových třídách. Schůzky jsou organizovány pro všechny ročníky s výjimkou 1. a 6. ročníku, kde třídní schůzky proběhly již v září.

Po skončení (cca v 16.30) bude společná schůze rodičů žáků 9. ročníku v pracovně přírodopisu, kde jim budou podány důležité informace o přijímacím řízení na střední školy a také o organizaci školního plesu s polonézou.

V 7. třídách se rodiče dozví o podmínkách účasti na lyžařském výcvikovém  kurzu s výukou lyžování a snowboardingu

v Beskydech.

Výtvarný kroužek začíná

Výtvarný kroužek začíná

Výtvarný kroužek pro žáky 5. – 9. tříd začíná pracovat ve středu 17.9.2014 (od 14:00 do 16:00 hod.) v učebně výtvarné výchovy na ZŠ Rousínov a bude 1x za 14 dní. Za 1. pololetí šk. r. 2014/2015 přispějí žáci na výtvarné potřeby částkou 250,- Kč.

Těší se na vás paní učitelka Mertová.