Program vzájemného učení na Gymnáziu J. G. Mendela v Brně

Program vzájemného učení na Gymnáziu J. G. Mendela v Brně

I v tomto školním roce pokračuje spolupráce vzájemného učení na Gymnáziu J. G. Mendela v Brně, a to hned dvěma akcemi, kterých se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Zatímco žáci 9. ročníku bádali v oblasti přírodopisné vědy a při této přiležitosti navštívili i unikátní výstavu „Bodies“, žáci 8. ročníku jeli 19. 11. 2014 poznávat vědu chemickou, v programu nazvaném „Dělení směsí“. Dozvěděli se zajímavé informace o vodě a v laboratoři pak připravovali destilovanou vodu, filtrovali modré krystalky skalice za sníženého tlaku, ze špenátu zkoušeli oddělit na obyčejné křídě chlorofyl, určovali pH pitné vody a sledovali, co se stane v žaludku, když si vezmou třeba vitamínové tablety. Pak jsme se přesunuli do Modřic do největší čističky odpadních vod na Moravě a dozvěděli jsme se o hlavních postupech úpravy znečištěné vody a také o nejvzácnějších nálezech, které sem dopluly potrubím z téměř půlmilionového města Brna a jeho okolí. Na zpáteční cestě nám udělala velkou radost krátká zastávka na Rohlence, kde jsme si dali něco dobrého na zub u Mc Donalda nebo KFC.

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase koná na naší škole Vánoční jarmark. Nebude tomu jinak ani v tomto roce.

Srdečně Vás  všechny zveme na již pátý Vánoční jarmark, který se koná v sobotu 29. listopadu 2014 od 14:00 do 17:00 hod. na ZŠ Rousínov na ul. Habrovanská.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2014/ 2015

Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2014/ 2015 vzniklé na základě „vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů“

Zásadní v celé věci přijímacího řízení je, zda se daná střední škola přihlásila do pilotního ověřování, či ne. Jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat pouze ti uchazeči do středních škol, které se přihlásily k pilotnímu ověřování. Ředitel střední školy, která se přihlásila do pilotního ověřování, uvede tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2015 (na webových stránkách školy).

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené na druhém pořadí. Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů a jednom náhradním termínu testů. Řádný termín pro letošní školní rok byl zvolen na 15.4. 2015.

Tento termín testů uvedený ve vyhlášení pilotního ověřování nelze zaměňovat s termíny „školních“ přijímacích zkoušek, které může ředitel střední školy stanovit dle vyhlášky č.671/2004 Sb. Pokud se ředitel školy rozhodne stanovit také „školní“ přijímací zkoušky, musí tuto skutečnost rovněž uvést v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou (do konce ledna). Z výše uvedeného tedy plyne, že někteří žáci mohou konat přijímací zkoušky na určitou školu ve dvou různých dnech (a to v případě, kdy škola kromě toho, že se přihlásí do pilotního ověřování, bude konat i své „školní“ přijímací zkoušky).

Jednotná zkouška v rámci pilotního ověřování bude složena ze dvou testů, a to z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace.

Jednotný test je pouze součástí kritérií přijímacího řízení a nemůže být pouze jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí. Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška.

V případě dalších dotazů a nejasností se můžete obrátit na vých. poradce ZŠ Rousínov.

Mgr.  Marika Nevařilová, vých. poradce ZŠ Rousínov

Pozvánka na divadelní představení Robinson Crusoe

Pozvánka na divadelní představení Robinson Crusoe

 

 Zveme Vás na divadelní představení, které se koná v Brně v divadle Polárka dne 19.11.2014.
Představení je pro žáky 7. ročníku.

ROBINSON CRUSOE

 

Odjezd je objednanými autobusy od garáží Darebník v Rousínově v 7:30hod., sraz je v 7:20 hod. Návrat kolem 10:30 hod. tamtéž, dále pokračuje vyučování dle rozvrhu. Cena za vstupenku 60,- Kč, za dopravu autobusy asi 65,- Kč. (částky vybírají vyučující ČJ).