Přírůstek ve školní zahradě

Přírůstek ve školní zahradě

Za ideální místo ke stavbě svého hnízda si zvolil okenní parapet ve školní zahradě párek kosa černého. Hnízdo má vzhled hluboké, polokulovité misky ze suchých stébel, mechu a kořínků slepených hlínou. Přírodní materiál doplňují kousky igelitového sáčku. Samička snesla čtyři modrozelená vajíčka s rezavými skvrnami, na kterých seděla sama asi 18 dnů. Samec matku svých budoucích potomků občas navštěvoval. Slavnostní okamžik líhnutí nastal v pondělí 18. května, kdy se z vajec vyklubala tři slepá a hluchá holátka s řídkým hnědavým chmýřím. O mláďata by se měli starat oba rodiče po dobu 12 – 15 dnů na hnízdě a po vylétnutí je ještě asi dva týdny přikrmovat. Potravu si kosi hledají na zemi. Živí se hlavně hmyzem, žížalami nebo plži, pochutnají si na různých bobulích. Pokud žijí ve městech tak do jejich jídelníčku patří také to, co najdou na ulicích, dvorcích nebo sadech. Kosi se dožívají 20 let, přejme tedy mladým obyvatelům naší zahrady řadu spokojených dní.
Fotografie kosích mláďat najdete zde.

Školní výlet tříd V.A, V.C

Školní výlet tříd V.A, V.C

Dne 12. 5. 2015 se uskutečnil školní výlet žáků 5. tříd do obce Modrá, která se nachází v sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Zde žáci navštívili archeologický skanzen, který představuje podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Žáci si zde měli možnost prohlédnout kopii obydlí z raného středověku, vidět dávná řemesla – hrnčířství, pekařství nebo kovářství. Vyzkoušeli si také střelbu z luku na terč.

Poté navštívili expozici sladkovodních živočichů a rostlin, kterou tvoří například mokřadní tůňka, akvárium, tůň s vodopádem, expoziční jezero, přírodní koupaliště, mokřad, a interaktivní expozici. Největším zážitkem pro všechny byla návštěva tunelu, který se nachází 3,5 m pod vodní hladinou. Věříme, že si děti z tohoto výletu odnesly nejenom spoustu poznatků, ale i příjemných zážitků. Fotky z výletu najdete zde.

Třídní učitelé 5. tříd

Malé sportovní odpoledne ve školní družině

Malé sportovní odpoledne ve školní družině

Školní družina pořádá pro děti „Malé sportovní odpoledne“. Uskuteční se v den jejich svátku, v pondělí 1. června. Akce se bude konat na hřišti v areálu učiliště na Tyršové v době, kdy mají děti v družině plánovaný pobyt venku. Soutěžit budeme v netradičních disciplínách. Sladká odměna je přichystána pro každého účastníka. Vítězové navíc obdrží pěknou odměnu a „veselý“ diplom. Těší se děti i vychovatelky školní družiny. Do tříd bychom se měli vrátit kolem 15.00 hodin. Své děti si prosím vyzvedávejte po tomto čase.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Přihlášky ke školnímu stravování na školní rok 2015/2016

Přihlášky ke školnímu stravování na školní rok 2015/2016

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o stravování svého dítěte ve školním roce 2015/16, je třeba odevzdat do 26. června 2015 řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování. Přihlášku si můžete stáhnout z internetových stránek školy zde nebo si ji můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny. Zaslat přihlášku můžete e-mailem na adresu stastnaz@zsrousinov.cz nebo předat osobně v kanceláři školní jídelny. V případě naplnění kapacity školní jídelny budou upřednostněny přihlášky podané v řádném termínu. Pro strávníky, kteří budou chodit prvním rokem do školní jídelny, musí rodiče zřídit k placení obědů inkaso. Informace ke zřízení inkasa podá vedoucí školní jídelny Zuzana Šťastná.

Zuzana Šťastná, vedoucí školní jídelny

 

Několik informací pro nový školní rok 2015/2016

Několik informací pro nový školní rok 2015/2016

Školní družina – kapacita:

V posledních 2 letech se stupňoval tlak na umístění dětí v družině, proto jsme ve spolupráci se zřizovatelem navýšili kapacitu školní družiny. Od 1. září 2015 tak bude otevřeno další oddělení.

Školní družina – provozní doba:

Provozní doba je přizpůsobována potřebám rodičů, zde můžeme jen apelovat na včasné vyzvedávání dětí a neprotahování jejich pobytu ve ŠD. Občas také někomu vyvstane potřeba umístit dítě do tzv. ranní družiny. Její provoz zůstane zachován od 6.45 h. A proč ne už od 6.00 h? Kromě zásadních provozních důvodů (způsob financování tzv. „výkonů“, nutnost dodržování tzv. „limitu zaměstnanců“ aj.) je zde i jiný faktor, dětský. Aby bylo dítě již v 6.00 h ve škole, připravené, nasnídané a nastartované na nový pracovní den, mělo by vstávat cca v 5 hodin ráno. Na začátku vyučování v 8.00 h, tedy toho podstatného, co ho čeká, bude šestiletý prcek nejspíš grogy. Prosím, pokud to jenom trochu lze, nechejme noc na to, aby se děti vyspaly.

Spojení 9. ročníků do 2 tříd je způsobeno výhradně provozními důvody (viz závorka výše). Bohužel to má dopad i na pedagogický sbor v podobě snížení úvazků a odchodu učitelů. Ve srovnání s tímto faktem se problém „kamarádi v jiné třídě“ jeví celkem řešitelný, viďte. Na rozmístění žáků stále pracujeme, snažíme se dětem a jejich přání vyhovět co nejvíce.

Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel