Deset let s Recyklohraním

Deset let s Recyklohraním

Naše škola je od roku 2008 zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení a baterií. Sběrné nádoby jsou umístěny na chodbě u hlavního vchodu budovy ZŠ na Habrovanské ulici. Odevzdali jsme téměř 400 kg baterií a 650 kg vysloužilých elektrospotřebičů. V rámci programu žáci různých ročníků také plní zábavné úkoly z oblasti třídění a recyklace odpadů. V minulých letech například vyráběli Ideální spotřebič, navrhovali Šrotonátora a pátrali po jeho doupěti, vymýšleli pohádku o přístrojích našich předků, fotografovali nejrůznější podoby světla. Při řešení dalších úkolů jsme mapovali sběrná místa v Rousínově, počítali objem a porovnávali výhodu množství sešlápnutých PET lahví v kontejneru oproti nesešlápnutým či cestovali kolem světa s cílem vystopovat místa těžby nerostů využívaných k výrobě mobilů.
Posledního úkolu s názvem Staň se tiskařem, aneb dostaň písmo na papír se zdařile chopili žáci třídy 4.C. Měli rozluštit text tajné zprávy, která skrývala informace týkající se recyklace a repase tonerových a inkoustových kazet, které se používají v běžných kopírovacích strojích a tiskárnách. Většina dětí pracovala poprvé s tzv. kopírákem. Pomocí něho opisovaly písmenko po písmenku a výslednou tajnou zprávu podepsaly vlastním otiskem prstů. Nebylo to však jednoduché, jak uznali sami žáci, protože obtažení každého písmena vyžadovalo trpělivost a zručnost. Všichni skrytý text rozšifrovali a pochutnali si na malé odměně. Podstatné však je zjištění, že tonerové a inkoustové kazety lze recyklovat a repasovat. Stačí, pokud je budeme odevzdávat do speciálních kontejnerů na sběrných místech.

Výsledek obrázku pro recyklohraní

Školní kolo chemické olympiády

Školní kolo chemické olympiády

V týdnu od 6. – 10.2. 2017 probíhalo na naší škole školní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnily 4 žákyně – Terka a Marta z 9.B a Liduška a Eliška H. z 9.A. Soutěž měla celkem 3 kola. První část byla vlastně domácí úkol, ve kterém děvčata vyhledávala a zapisovala informace o historii a zpracování papíru, fotosyntéze a funkci jednoduchých cukrů v organismu, dále o recyklaci odpadů a nechyběl ani zapeklitý příklad s chemickou rovnicí. Po odevzdání a vyhodnocení domácího úkolu se dívky sešly na druhé části školního kola, na níž psaly dvouhodinový test, který tematicky navazoval na domácí kolo. Poslední část byla laboratorní. V ní dívky určovaly barevné přechody dvou acidobazických indikátorů a hodnoty srovnávaly se standardní stupnicí pro měření pH roztoků.

Konečné pořadí po sečtení bodů ze všech tří částí vypadá následovně:

  1. Eliška Havlíčková,
  2. Ludmila Žídková
  3. Marta Černá
  4. Tereza Bobová.

Gratulujeme a do okresního kola, které se uskuteční 3.3. ve Vyškově, postupují první tři soutěžící. Všem dívkám patří velká pochvala za vzornou přípravu a píli, kterou věnovaly vypracování především nejobtížnější domácí části olympiády a také za příjemnou atmosféru, kterou svým zapáleným přístupem vytvořily v obou částech školního kola. Fotky z laboratorní části najdete zde.
A. Šullová

Výsledek obrázku pro chemická olympiáda

Karnevalové dny ve školní družině

Karnevalové dny ve školní družině

Čekají nás dva dny plné veselí, soutěží a tance. Ve čtvrtek dne 16. února 2017 se uskuteční karneval pro 1., 2. a 5. oddělení školní družiny. Ve středu 22. února 2017 potom pro 3., 4. a 6. oddělení. Prosím rodiče, aby pomohli svému dítěti zajistit masku. Bližší informace se dozvíte u svého vychovatele.

Výsledek obrázku pro karneval

Turistická vycházka I.B a I.C

Turistická vycházka I.B a I.C

Dne 20. 1. 2017 se 1. B a 1. C vypravily, v rámci prvouky a tělesné výchovy, na turistickou vycházku. Před ” výpravou na Severní pol ” nás neodradila zima ani třeskutý mráz (- 17 °C). Naše trasa vedla od školy přes pole do Vítovic. Cestou jsme pozorovali stopy zvířat ve sněhu, vyplašili jsme stádo srn i zajíce. Překonávali jsme sněhové kry a závěje. Po malém občerstvení naše putování vedlo kolem krmelců, kde děti zvířátkům nadělily mrkev, jablka, staré pečivo a semínka ptáčkům. Dál jsme pokračovali přes pole do Vítovic. Na konci naší cesty nás mile uvítala paní Richterová upečenou bábovkou v podobě vesničky Vítovice a všem rozdala za odměnu vrcholové turistické známky zlineckého těsta. Za to jí patří náš dík, všem moc chutnalo. Prožili jsme krásné mrazivé dopoledne v zimní přírodě.
Mgr. Zdeňka Vanderková, Mgr. Ivana Pátiková

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 1. 2. 2017 se ve středisku volného času Maják ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě dívky – Eliška Havlíčková z 9.A a Nicol Němečková z 9.C. I když se děvčatům nepodařilo obsadit první 2 místa a postoupit tak do krajského kola, nemusí se rozhodně za své výsledky stydět.
Děvčata, děkujeme vám za reprezentaci naší školy.

L. Čáslavová

Související obrázek