Angličtina s rodilým mluvčím

V úterý 4.9.2018 proběhne schůzka s panem Nevillem Thomasem, který bude na naší škole v tomto školním roce vyučovat angličtinu v odpoledních hodinách. Schůzka se koná v 16:30 v učebně přírodopisu na ZŠ Rousínov, ul. Habrovanská. Zváni jsou všichni zájemci, přihlášení i ti, kteří o výuce angličtiny zatím jen přemýšlejí.

V současné době jsou dohodnuty hodiny během čtvrtečního odpoledne, ale v případě zájmu (min 8 dětí) je možné dohodnout i jiný termín přímo s panem Thomasem.

Další informace zde: Anglictina s rodilym mluvcim.

Školní družina informuje o zahájení školního roku 2018/2019

Provoz školní družiny (včetně ranní) bude zahájen pro všechny děti v úterý 4. září.

V pondělí 3. září proběhne asi v 8.30 hodin ve škole na Tyršové informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníků. Po zahájení školního roku ve třídách odchází všechny děti ze školy domů.

V úterý 4. září je nutné, aby si rodiče žáků 2., 3. a 4. ročníků vyzvedli své dítě v družině osobně. Důvodem je vyplnění doby a způsobu odchodu dítěte ze školní družiny v Zápisním lístku!!! a doplnění případné návštěvy zájmových kroužků. Děkuji za spolupráci.

Doba provozu družiny je ráno 6.45 – 7.30 h, odpoledne do 16.30 h.
Úhrada poplatku za družinu proběhne v měsíci září. Informace včas obdržíte.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku a příjemný pobyt ve školní družině.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka