Ozvěny z třídních schůzek

Přístupové časy do budov školy a přístupy vůbec.

Princip přístupu a orientační časy jsou vysvětleny v předchozím příspěvku. A proč nemůžou děti do školy mezi 7:20 – 7:30 h? Budova školy je zpřístupněná od 7:30 h, kdy je také zajištěn dohled nad žáky. Čas 7:20 h je poslední, kdy se děti dostanou do “ranní družiny”. Pozdější vstup (např. 7:25 h) nemá s činností ranní družin prakticky nic společného a např. je také provázen obecným nešvarem, že s malým prvňákem proleze “velký” třeťák, který do družiny nechodí a je tam prostě jen dřív. A pak neustále hledáme schované cvičky, popř. se učitelé “baví” důsledky jiných vtípků vylíhlých v nudících se hlavičkách, posedávajících bez dohledu v šatně či kdekoliv. A důsledky případného úrazu ve škole bez pedagogického  dohledu nechci ani domýšlet. Při nejlepší vůli se vždy vynoří nějaké proti, toto se zdá být funkčním kompromisem, čas ukáže.

A jak je to na jiných školách? Většina škol je zpřístupněna dle zákona 20 min před zahájením výuky. Pokud mají ranní provoz, zpravidla posledních 15 minut už “zavírají”. Pro nás by to znamenalo “zavřeno” od 7:15 do 7:40 h. Tak snad těch našich 9 min 59 s případného, výjimečného čekání, je stravitelných.

Proč nemají přístup do budov školy i rodiče “nedružinových” dětí?

Mají přístup, kdykoliv mají důvod. Např. na konzultační dny a třídní schůzky budou budovy školy otevřené automaticky. Potřebujeme-li něco osobně řešit mimo tyto dny (a to je zřídka) s vyučujícími popř. s vedením školy, je nutná domluva času schůzky mezi nimi, a to zásadně mimo dobu výuky.  A v případě potřeby (rovnátka či jiný lékař, nebo jiný nutný důvod), zapomenou-li rodiče děti omluvit, jsou u vchody zvonky na kancelář, zástupce, ředitele, aj.

Nic však není předem odmítáno, vyzkoušejme si to takto a pak si povíme, zda je třeba nějaká změna a jaká.

Platby za pomůcky vidíme se zpožděním.

Smyslem jednorázové (v ideálním případě) platby za pomůcky apod. bylo usnadnit administraci s neustálým vybíráním padesátikorun na bruslení, na vodovky, na kouzelníka a na kdeco. To se myslím povedlo a je to poměrně unikátní, jednoduchý a naprosto transparentní systém. Škola však nemá nástroje na poskytování on-line peněžních služeb jako banky. Tato aktivita, která znamená pro rodiče i učitele jakýsi komfort a vyřešení protizákonného schovávání peněz v šuplících a třídních fondech, stojí na excelové tabulce kterou vyplňují učitelé a zpracovávají účetní a jednou za čas (tzn. za měsíc) se udělá čára a po měsíční uzávěrce se zveřejní  stav financí. A protože jste vložili peníze na účet např. 3. srpna (což je na velkou pochvalu rodičům), zdá se Vám doba do uzávěrky a zveřejnění dlouhá. Navíc je září komplikované startem celého školního procesu a letos obzvlášť potížemi se zaváděním elektronického přístupového a stravovacího systému. Pokud se objektivně ohlédneme zpět, tak jste zpětnou vazba prakticky žádnou neměli. Od října to budeme stíhat dříve, ale častěji než jednou za měsíc to prosím nechtějte, máme přebujelé povinné administrativy ažaž.

Děkuji, pokud jste dočetli až sem.

 

Přístupové časy do budov školy, obědy.

Vysvětlení přístupových časů pro žáky a rodiče:

Žáci mají zpřístupněny budovu, kde mají svoji třídu, od 7:30 h do konce vyučování. Pokud navštěvují družinu, mají přístup i do budov, kde je jejich oddělení ŠD, opět v době provozu družiny (s nějakou rezervou), včetně Habrovanské. Pro vstup do ranní družiny mají povolen vstup 6.45 – 7.20 h. Žáci z detašovaných pracovišť, kteří nechodí do družiny, mají přístup i na Habrovanskou v době oběda.

Rodičům, kteří vyzvedávají děti z družiny je definován přístup do budov, kde družina pracuje, opět cca v době provozu ŠD. Tzn. na Habrovanskou 11.40 – 13.30 h, na ostatní pracoviště 13.00 – 16.30 h.

Budovy školy se automaticky otevírají v době 7.30 – 8.00 h. V tuto dobu není nutno používat pro vstup čip. Pro vstup do školy tedy obvykle čip nebude nutno použít. Většinou to bude v případě pozdních příchodů (např. od lékaře….), popř. příchod do družiny ze zájmových kroužků, spolků, ZUŠ apod.

Je možné, že provoz ukáže a časy se mohou lehce změnit.

Nutný však bude brzy pro výdej oběda, proto prosím neváhejte s aktivací.

Časté dotazy jsou na výběr oběda (přesněji řečeno: rozhodně nejčastější):

Zavedení elektronického odbavení výdeje obědů je nutná podmínka pro tuto možnost. Brzdou je kapacita zařízení a omezený prostor. Rozhodně to budeme zkoušet, postupně. S největší pravděpodobností to nebude denně, zejm. pokud bude technologicky složitější jídlo, abychom se nemuseli uchylovat k vaření z polotovarů.

Atletika – přihláška

Chtěla bych poprosit rodiče, kteří mají vážný zájem, aby jejich dítě navštěvovalo atletiku, aby mi nějakým způsobem dali vědět. Buď na školní mail (popř. sms). I ti, co chodili minulý rok. Začínají se mi hromadit zájemci a mám omezený počet míst.

1.-3.roč. bude v út a čt 14.30-15.30

4.roč a starší ve středu 14.30-16.00

Platba: 1000,-/pololetí

Začínáme od 19.9.2018

Přihláška, zdravotní způsobilost a souhlas s GDPR bude brzy vyvěšen na I-škole pod kroužky a doneste je vyplněné s sebou na první trénink.

Děkuji Straňáková

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky, které se konají:

Datum Čas (h.) Poznámka
 6. 9. 2018 (čtvrtek)  16:00
  • 1. ročníky
 11. 9. 2018 (úterý)  16:00
  • ostatní ročníky; po skončení informace o adaptačním pobytu Motýl pro 6. ročníky