Přespolní běh

Reprezentace školy v plném proudu.

Ve středu 26.9.2018 se konalo okresní kolo v přespolním běhu ve Vyškově. Byla to první sportovní reprezentace našich žáků v tomto školním roce. A nevedli si špatně! Hoši v mladší kategorii družstev skončili na 3. místě a dívky ve starší kategorii společně zabojovaly a doběhly si pro  2. místo. Mezi jednotlivci si vedl nejlépe Filip B., který si držel většinu závodu neuvěřitelné 1. místo, avšak na posledních 300 m mu už nezbyly síly a umístil se na krásném 5. místě. Všem zúčastněným velká pochvala za vzornou a vyčerpávající reprezentaci.

Těšíme se brzy na další pěkná umístění.

 

Přírodovědný klokan 10. 10. 2018

Žáci 8. a 9. ročníku se mohou ve středu 10. 10. 2018 ve 3. vyučovací hodině zúčastnit na naši škole soutěže Přírodovědný klokan.

Výsledek obrázku pro přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Přejeme všem řešitelům mnoho úspěchu.

Konzultační den 18. 10. 2018

První kozultační den pro šk. rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 18. října 2018
od 14:00 do 16.30 h.

Odlišná přítomnost:

  • E. Smejkalová od 16:00 h (domluvené schůzky)
  • J. Kyjovský, T. Kuneš do 15:30 h
  • Učitelé, kteří mají odpolední vyučování, budou k dispozici až po jeho skončení

Popř. kontaktujte telefonicky, e-mailem,….

rodice vitani