Olympiáda v českém jazyce

Ve čtvrtek 22.11. 2018 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže určené žákům 8. a 9. ročníku se zúčastnilo 20 zájemců.

V jazykové části uplatnili soutěžící nejen znalosti nabyté v hodinách, ale i bohatost slovní zásoby, pohotovost, nápaditost,  jazykový cit  a sečtělost.V této části dosáhla nejlepšího výsledku Simona Zezulková.Slohová část prověřovala spisovatelské nadání, fantazii a schopnost se rychle a zajímavě vyjadřovat. Žáci se dověděli téma soutěžní práce (Co všechno umí světlo)
a poté měli 60 minut na to, aby námět ztvárnili po svém v libovolném slohovém útvaru. Za svou práci nejvíce bodů získala Nicol Hromková.

Výsledek obrázku pro olympiáda v čj

Celkové pořadí nejúspěšnějších žáků:
1. Simona Zezulková 9.A
2. Leona Posoldová 9.A
3. Nicol Hromková 9.A
4. Patrik Mokruša 9.C

Simona Zezulková a Leona Posoldová budou školu reprezentovat v okresním kole Olympiády v ČJ. Budeme držet pěsti, ať se jim podaří dosáhnout pěkného výsledku.

Vánoční jarmark 1. 12. 2018

Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vás srdečně zve na

Vánoční jarmark


který se koná v sobotu 1. 12. 2018 od 14:00 do 17:00 h.
v prostorách hlavní budovy školy v 1. patře.

Program:
Ve 14:00 h. vystoupí žáci školy
Budete mít možnost si zakoupit hotové výrobky našich žáků
nebo si můžete vyrobit dárečky ve vánočních dílničkách.
K ochutnání bude vánoční cukroví a punč, které připravili žáci školy.

Těšíme se na Vás.

Výsledek obrázku pro vánoční jarmark

Schránka přání k výročí vzniku ČSR

U příležitosti oslav vzniku Československé republiky vytvořili žáci 5. ročníků a třídy 6. A pod vedením svých třídních učitelů Schránku přání. Každý žák napsal pro naši republiku přání všeho dobrého do dalších 100 let. Do schránky žáci vložili nejen svá přání, ale i fotky tříd a naší základní školy, jak v roce 2018 vypadala, tak i platné mince a Zpravodaje města Rousínova z roku 2018. Schránka přání byla uložena v blízkosti nově vysazené lípy v parku u Zdravotního střediska 14. listopadu 2018 v 10:30 hod. Tato akce je zaznamenána i v kronice města Rousínova. Doufáme, že až se schránka za 100 let znovu otevře, splní se alespoň některá z našich přání.

Školní družina v kině ve Vyškově

Výsledek obrázku pro malá čarodějka v kině

Na filmovém představení Malá čarodějnice. Ve středu 14. listopadu odjely dva autobusy s dětmi na pohádku o hodné, pěkné a učenlivé čarodějnici. Všichni jsme si družinové odpoledne užili a domů se vraceli až za tmy. Na druhý den někteří namalovali pěkná výtvarná dílka, která jsme si ve třídě vystavili a ještě jednou společně zavzpomínali na vydařenou pohádku.
Ve středu 21. listopadu jedou do kina další tři oddělení školní družiny (a to s paní vychovatelkou Bubeníkovou, Vlachovou a panem vychovatelem Němcem). Přejeme jim také hezké zážitky.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka