Zápis do 1. tříd – rozhodnutí o přijetí

Jmenný seznam přijatých dětí bude vyvěšen ve vestibulu školy na Habrovanské ve dnech 18. a 19. května 2020, otevřeno bude vždy od 9:00 do 15:00 h..

Přijaty jsou všechny děti, jejichž rodiče nežádají o odklad školní docházky.

Pokud máte zájem o umístění dítěte do stejné třídy s kamarádem, pošlete prosím svoji žádost do konce května na email mikulcikoval@zsrousinov.cz .

Mgr. Lucie Mikulčíková, zást. řed. pro  1. stupeň

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (pro stávající žáky 1. – 3. ročníků)

Bude probíhat v době od 17. do 30. dubna 2020, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu. Zápisní lístek si můžete stáhnout na webových stránkách školy v menu „Pro rodiče – Formuláře“ nebo přímo zde:

  • Zápisový list do školní družiny (doc, pdf)

Vyplněný zápisní lístek (zatím bez kolonky zájmové obory a kroužky, a vytištěný oboustranně) v souvislosti s mimořádným opatřením vlády, prosím odevzdávejte následovně:

  1. Pošlete e-mailem na adresu: valcharovad@zsrousinov.cz (podpis doplníte později).
  2. Pošlete poštou na adresu školy, kterou najdete na webových stránkách..
  3. Vhoďte do schránky, která je umístěna u zadního vchodu školy na Habrovanské (pro mne nejlepší volba, jelikož zde bude i podpis, a pro Vás je to zdarma, jen musíte dojít ke škole).

Poznámka: nyní nemohu zaručit přihlášeným stávajícím žákům 3. ročníků, zda budou do družiny příští školní rok přijati. Vše závisí na počtu budoucích prvňáčků.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na mne, e-mail: valcharovad@zsrousinov.cz, tel.: +420778477375.

Děkuji všem rodičům za doposud výbornou spolupráci.

Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka ŠD

Rozvrh on-line výuky a konferencí, a nejen to.

Vážení čtenáři, především žáci, také rodiče,

asi je typické pro homo sapiens (= člověk rozumný), využít jakoukoliv situaci pro svůj prospěch. Učení na dálku má svoje mínusy a také plusy. Třeba rozvrhnout si vlastní práci. Veliké plus pro toho kdo to zvládne. Kdo ne, ten to má těžší.

Pokud pořádáme on-line setkávání, videokonference a pod., je však NUTNÉ držet se stávajícího rozvrhu, aby si učitelé takzvaně nelezli s rozvrhem do zelí. Proto jsou některá setkání či výuka on-line pořádány v 8 hodin, některé třeba ve 13 h.  A tak nám vznikla ještě třetí skupina. V 8 hodin je pro ně brzy, (pro některé je brzy i v 10 h !). A ve 13 h se jim už nechce. Začíná to nějak připomínat davový přístup ke školní práci za “normální” situace. Vykroutit se, vyhnout se, vymluvit se, schovat se za něco.

Takto nějak začíná rozpad morálky a odpovědného přístupu. K sobě samému. Nejde o to ovládnout čas, učivo, techniku a já nevím co ještě všechno. Jde o to zvládnout sami sebe!

Víc než kdy jindy je nyní nutné býti homo sapiens sapiens (= člověk moudrý).

Přeji mnoho sil a pevné zdraví do další práce.

Jarní přáníčka pro babičky a dědečky

Ve spolupráci s družinou jsme dětem nabídli možnost zúčastnit se výzvy Jarní pozdrav pro babičky a dědečky v našem městě. Sešlo se přesně 50 pestrobarevných výtvorů od žáků 1. až. 5 třídy. Všechna milá přáníčka byla předána do Domu s pečovatelskou službou v Rousínově. Určitě zde potěší a zahřejí u srdce nejednu babičku či dědečka, kteří často nikoho nemají. Děkujeme, dobrých skutků není nikdy dost.

Veselé Velikonoce netradičně

Přestože letošní oslavy svátků jara se budou muset obejít bez tradičních velikonočních koled, pomlázek, vynášení Morany, účasti na mši a dalších jarních zvyků, při nichž dochází k setkávání lidi. Neznamená to, že bychom se o ně měli nechat zcela ochudit. Stále ještě existuje přece spousta možností, jak si Velikonoce užít.

Krásné a poklidné Velikonce přejeme všem a hlavně hodně zdraví.

Zelený čtvrtek - Velikonoční svatý týden | Pro ženy | Blesk.cz