Závěrečné hodnocení žáků a vydání vysvědčení

Rozhodnutím pedagogické rady ze dne 15.6.2020 byl stanoven způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 takto:

  • Závěrečné hodnocení na vysvědčení bude v souladu s Vyhl. 211/2020 Sb o hodnocení výsledků vzdělávání žáků… a s metodickým pokynem Postup při hodnocení výsledků vzdělávání…. ze dne 27. 4. 2020.
  • Rozhodující období pro hodnocení je období prezenční výuky ve 2. pololetí s výrazným podpůrným kritériem hodnocení v 1. pololetí. 
  • K dalšímu podpůrnému kritériu o hodnocení z podkladů pro hodnocení získaných během distanční výuky bude přihlíženo částečně.
  • Žák neprospěl, pokud hodnocení v rozhodujícím období určuje výsledný prospěch neprospěl a jeho činnosti v průběhu distanční výuky nezakládají důvod na zlepšení na stupeň dostatečný. 
  • Pokud byl žák nehodnocen v 1. pololetí, bude mu určen náhradní termín pro doložení podkladů pro hodnocení nejdéle do 30.6. Pokud bude žák v souladu s platnými předpisy z některého z předmětů nehodnocen za 2. pololetí, bude mu určen náhradní termín pro doložení podkladů pro hodnocení nejdéle do 31.7. 

Vydání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáno standardně, v pátek 26.6.2020 mezi 8 – 9 hodinou, s výjimkou 2.C, kdy bude vydávání od 8 h až cca do 9:45 h. Bližší informace poskytne p. učitelky Kaňová prostřednictvím I-školy. Žáci musí být i tentokrát vybaveni rouškou.

Obědy se v den vydání vysvědčení budou vydávat pouze aktuálně přihlášeným strávníkům. Budou vydávány v jídelně na Tyršově, postupně po předání vysvědčení při zachování platných bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru. Tzn. že se výdej může oproti zvyklostem časově protáhnout.

 

Vybírání učebnic

Výběr učebnic + vyklizení osobních věcí žáků:

  • Při odevzdání učebnic si žáci odnesou zbývající osobní věci domů.
  • Učebnice musí být vyčištěné a opravené (slepené). V případě výrazného poškození žák škodu nahradí.  
  • Organizace sběru:
Datum  Místnost Čas (h.) Skupina  Čas (h.) Skupina  Organizuje
16.6. 9.B  8 – 10  9.B dívky  10 – 12  9.B chlapci  MeI 
16.6. 8.A  8 – 10  9.A dívky  10 – 12  9.A chlapci  HyJ 
16.6. 4.B  8 – 10  9.C dívky  10 – 12  9.C chlapci  ŠkV 
16.6. 5.A  8 – 10  9.D dívky  10 – 12  9.D chlapci  VyJ 
17.6  9.B  8 – 10  8.B, příjmení B-K  10 – 12  8.B, příjmení P-Z  SeM 
17.6  8.A  8 – 10  8.A celá      ČaL 
17.6  5.A  8 – 10  8.C, příjmení B-O  10 – 12  8.B, příjmení P-Ž  BoVL 
18.6. 9.B  8 – 10  7.A dívky  10 – 12  7.A chlapci  TvJ 
18.6. 8.A  8 – 10  7.B dívky  10 – 12  7.B chlapci  StM 
18.6. 5.A  8 – 10  7.C dívky  10 – 12  7.C chlapci  RaM 
19.6. 9.B  8 – 10  6.A dívky  10 – 12  6.A chlapci  GrS 
19.6. 8.A  8 – 10  6.B dívky  10 – 12  6.B chlapci  MiM 
19.6. 4.B  8 – 10  6.C dívky  10 – 12  6.C chlapci  VrJ 
19.6. 5.A  8 – 10  6.D dívky  10 – 12  6.D chlapci  KřZ 
23.6.  9.B  8 – 12  2.a 4. ročník, kteří nechodí na výuku na Tyršovu      VaZ, VrP 
24.6.  9.B  8 – 12  3.a 5. ročník, kteří nechodí na výuku na Tyršovu      HaP, JuD 
24.6.   Ve třídách 8 – 10  Všichni žáci, kteří chodí na výuku na Tyršovu      Jednotliví vyučující v dané skupině 

S výjimkou posledního řádku jsou všechny ostatní výběry učebnic ve třídách na Habrovanské. Přinést mohou žáci i rodiče, při dodržení bezpečnostních a hygienických opatřeních (roušky, nehromadění se, rozestupy,…atd.), nebudou-li opatření zmírněna.

Nové učebnice budou rozdány až v novém školním roce.

Vrácení přeplatků za školní družinu

Vážení rodiče,

školní družina bude vracet přeplatky za polovinu měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020 za neuskutečněné akce. Prosím, vyplňte formulář s číslem účtu, na který chcete peníze poslat. Formulář ke stažení zde: (doc, pdf)

Vyplněný formulář (musí být podepsán – oskenován) prosím pošlete na e-mail valcharovad@zsrousinov, nebo prostřednictvím datové schránky školy fbtgj48, nebo osobně vhoďte do poštovní schránky školy (u zadního vchodu školy na Habrovanské) do 19.6.2020.

Děkuji za spolupráci

Dagmar Valchařová