Provoz školy od 4. 1. 2021 – aktualizace 8.1.2021

Aktualizace 8.1.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT pokračuje škola v současném režimu minimálně do 22.1.2021

Aktualizace 2.1.2021 – informace k ranní družině

Ranní družina pro žáky v prezenční výuce (1. a 2. ročník) bude v provozu od úterý 5. ledna.

 

Původní zpráva

Usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020 dochází opět ke změně podmínek provozu školy od 4. ledna 2021:

Prezenční formou (ve škole) se budou vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně. Jsou umožněny individuální konzultace 1 žák + 1 učitel. Vyučování bude v rozsahu závěru roku 2020, tzn. např. bez volitelných předmětů atd. Rozdělení do vyučovacích skupin bude v převážné míře zachováno současné, toto žáci řešit nemusí.

Bude pokračovat přidaná hodina dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky z ČJ a M pod vedením stejných učitelů.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník). V jednotlivých odděleních budou žáci jedné třídy. První ročník bude mít oddělení na ZUŠ, druhý ročník na Tyršově.

Stravování v jídelně bude umožněno žákům v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník), ostatním budou obědy automaticky odhlášeny. V případě nutnosti lze žákovi oběd přihlásit obvyklou formou a odebrat jídlo do jídlonosiče za těchto podmínek:

Na Habrovanské přinést jídlonosič do 11 hodin k zadnímu vchodu školní kuchyně, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Další postup stanoví pracovníci školní kuchyně (buď budou plněny ihned, nebo postupně, podle množství obědů).

Na Tyršově je nutno přinést jídlonosič přímo do jídelny cca v 11 hodin, v době mimo přítomnost žáků! Jídlonosiče budou plněny ihned.

Zůstávají v platnosti obecná bezpečnostní a hygienická opatření: omezit kontakt osob, nosit roušky po celý den kromě stravování, šatny na Tyršově zůstávají umístěné jako v prosinci (některé v patrech u tříd). Žákům 1.C je umožněn vstup zadním vchodem přímo ke třídě.

Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu zohlednění proběhlé a probíhající epidemiologické situace  v ČR aktuálně k 1.12.2020

 • V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku s tím, že by tato přijímací zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům středních škol nahradit ji školní přijímací zkouškou.
 • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
 • Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.
 • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé středních škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
 • Termín pro podání přihlášek pro první kolo zůstává zachován na 1. březen 2021.

Změny v harmonogramu přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.1.-31.3. 2021.
 • Talentové zkoušky v konzervatoři – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou – změněno na 5.-15.2. 2021.

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) – nově do 8.3. 2021.

 Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – do 5.4. 2021.

Burza škol On-line

Vzhledem k tomu, že letošní školní rok nebyla možnost uspořádat klasické burzy škol, veletrhy vzdělávání a mnohdy ani dny otevřených dveří na SŠ, chci Vám zprostředkovat možnost on-line spojení s jednotlivými středními školami, včetně možnosti dotazování se, on-line prohlídky škol apod., a to prostřednictvím portálu https://burzaskol.online/vystavy. Na tomto portále máte uvedeno, v který konkrétní den se koná burza škol v určitém regionu.

Čas spojení je možný vždy v době mezi 8:00 – 12:00 a  18:00 –  21:00 h. V jednotlivých regionech jihomoravského kraje se burzy konají v období od 7.12. 2020 do 11.12. 2020. Vždy je nutné si  region rozkliknout a podívat se, které školy jsou k účasti na burze přihlášeny (některé školy jsou opětovně přihlášeny i v několika regionech) – konečný stav přihlášených škol by měl být znám k datu 4.12. 2020. U jednotlivých regionů máte také uvedeno datum, kdy je možné spojit se se školami na zkoušku, aby jste měli jistotu, že „ostré“ spojení bude fungovat (spojení na zkoušku lze provést v době od 8:00 do 8:45 hod., posléze nebude fungovat).

Možnosti komunikace se školami jsou následující:

 • On-line schůzka pomocí Microsot Teams/Google Meet/Zoom/… případně dalších technologií, které střední škola využívá – nejefektivnější cesta.
 • On-line chat (ideální v případě, že váš počítač nemá mikrofon, ale přeci jenom trošku zdlouhavější).
 • Možnost zanechání zprávy – je možné i mimo termín výstavy. Zanecháte zprávu se svými kontaktními informacemi a škola se Vám ozve později.