Rozvrh hodin pro online výuku

Rozvrh hodin pro online výuku v době distačního vzdělávání naleznou žáci v rozvrhu hodin v systému Škola OnLine nebo také v kalendáři aplikace Teams v MS Office 365, když se přihlásí žák svým žákovským účtem do MS Office 365 nebo přímo do aplikace Teams.

 

Poslední změny v přijímacím řízení vyplývající z vydaného Opatření obecné povahy MŠMT ČR dne 5.1. 2021

  1. Oproti platnému školskému zákonu se umožňuje konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvoutermínech všem uchazečům, kteří podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konat bude. Umožní se tedy konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech i uchazeči, který by ji za standardní situace mohl konat pouze jednou.
  2. Pokud se bude na některé škole konat jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, konají se obě dvě ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly.
  3. Pokud se na některém maturitním oboru nebudou konat přijímací zkoušky vůbec, nesmí býtzveřejněn seznam přijatých uchazečů dříve než 28. dubna 2021. Důvodem je to, aby se v případě, že na druhou školu žák zkoušky dělá, dozvěděl výsledky z obou dvou škol, zda je přijat, zhruba ve stejný časový okamžik a měl srovnatelné podmínky pro rozhodnutí, na jakou školu podá zápisový lístek.