Vedení

Vedení školy

Funkce
Jméno a příjmení
E-mail Tel. 517 371 535 + č. klapky; mobil
Ředitel školy Mgr. Jiří Kyjovský kyjovskyj@zsrousinov.cz 124; 778 433 707
Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Martin Havlíček havlicek@zsrousinov.cz 113; 778 433 706
Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Lucie Mikulčíková mikulcikoval@zsrousinov.cz 113; 778 433 705

Vedoucí školních pracovišť

Funkce
Jméno a příjmení
E-mail Tel. 517 371 535 + č. klapky; mobil
Vedoucí Školního poradenského pracoviště Mgr. Marika Nevařilová nevarilova@zsrousinov.cz 117
Vedoucí vychovatelka školní družiny Bc. Dagmar Valchařová valcharovad@zsrousinov.cz 202; 778 477 375
Vedoucí školní jídelny Bc. Lenka Bartošková, Dis. bartoskoval@zsrousinov.cz 141; 778 433 703

Pracovníci vykonávající specializované činnosti

Funkce
Jméno a příjmení
E-mail Tel. 517 371 535 + č. klapky
IT Koordinátor Mgr. Tomislav Kuneš kunest@zsrousinov.cz 151
ŠVP Koordinátor Mgr. Jiří. Hýzl hyzlj@zsrousinov.cz 123
EVVO Koordinátor Mgr. Hana Pivečková piveckovah@zsrousinov.cz 117
Výchovný poradce a koordinátor inkluze Mgr. Marika Nevařilová nevarilova@zsrousinov.cz 117
Speciální pedagog Mgr. Iva Hoždorová hozdorovai@zsrousinov.cz 114
Školní metodik prevence Mgr. Eva Smejkalová smejkalovae@zsrousinov.cz 153

 Organizační struktura školy: