Vedení

Řídící pracovníci

Vedení školy:
Pracovníci vykonávající specializované činnosti:
 Organizační struktura

Organizacni_struktuta

Konzultační hodiny specializovaných pracovníků
Funkce Jméno a příjmení Konzult. hodiny
Výchovný poradce pro péči o děti se specifickými poruchami učení

a pro volbu povolání

Mgr.  Marika Nevařilová pondělí 9:00 – 9:45úterý 15:15 – 16:00
Asistent prevence sociálně patologických jevů chování Mgr. Eva Smejkalová pondělí 8:00 – 8:45