Aktivace elektronických čipů

Aktivace elektronických čipů a identifikačních karet (ISIC Školák, ITIC, ALIVE) pro přístup do budov a školní jídelny, bude probíhat ve dnech školního vyučování v rámci běžného provozu školy v kanceláři školy v 1. patře. Vzhledem k velkému množství uživatelů a k možným komplikacím při spouštění poměrně složitého systému, bude zářijový provoz školy na této bázi jako zkušební. Tzn. že během září bude škola otvírána a uzamykána „po staru“; podobně i v jídelně se budou v měsíci září žáci přechodně prokazovat papírovou kartičkou. Od října pak předpokládáme „ostrý provoz“.

O podrobnostech budete informováni.