Výrobky žáků z technického praktika

Žáci 7. a 8. ročníků ve volitelném předmětu Technické praktikum se postupně prakticky seznamují s různými technickými dovednostmi (měřením, rýsováním, řezáním, pilováním, rašplováním, broušením, vrtáním, dlabáním, hoblováním, stříháním, pájením apod.) a pracují s materiály jako je např. různé druhy dřeva a materiálů ze dřeva, plasty a další. Žáky práce baví a učí se přitom technicky, logicky a kreativně přemýšlet, proto, aby byli schopni vyrobit výrobky podle zadání i podle svých kreativních návrhů. Žáci své výrobky vyrábí od záčátku a až dokonce zcela sami nebo ve skupinách, když pracují na větších projektech pod vedením odborného učitele, který je vede a vysvětluje názorně jednotlivé postupy. Výrobky si mohou žáci odnést domů a některé výrobky vyrábí přímo pro potřeby školy a pro využití ve výuce.

Čertí den v 2.A

V pondělí 6.12. se třída 2.A proměnila v ,,peklíčko´´ plné rohatých čertů, rozverných čertic a jednoho anděla, který nad námi držel ochranou ruku. Celý den jsme si moc užili. Plnili čertí pytle, Mikulášovi jsme pomohli naplnit punčochy a dolepili jeho ztracené vousy. Také jsem trénovali čertí zpěv i tanec. Den nám zakončila návštěva Mikuláše s jeho pomocníky. Řekli jsme jim básničku a Mikuláš nás odměnil malou sladkostí. Za celou třídu 2.A p. uč. Minaříková Nikola.

Technická olympiáda 2021

SOŠ a SOU Vyškov připravila novou týmovou soutěž pro žáky základních škol. První ročník Technické olympiády se uskutečnil tento školní rok na podzim za účasti soutěžních družstev z osmi základních škol našeho regionu. Naše škola tam vyslala smíšený tým žáků z 8. a 9. ročníků, Žáci soutěžili v disciplínách rozdělených do čtyř kategorií: Technické myšlení, Programování, Manuální zručnost a Kreativita. Olympiáda  se žákům líbila a měli možnost porovnat zkušenosti a kreativitu s konkurencí. A jak se nám soutěž povedla? Na 1. místě se umístilo družstvo ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, na 2. místě skončilo naše družstvo ZŠ Rousínov a na 3. místě družstvo ZŠ Vyškov, Nádražní 5.

Děkujeme všem žáků za reprezentaci školy v Technické olympiádě 2021 a přejeme žákům mnoho úspěchů při dalším studiu. V dalšíh letech se těšíme na další ročníky Technické olympiády.

 

Exkurze do ČOV ve Vyškově

V rámci doplnění učiva anorganické chemie se žáci 8. C a 8.D pod vedením svých vyučujících chemie zúčastnili zajímavé exkurze do ČOV-čističky odpadních vod ve Vyškově. Během této exkurze žáci zjistili, jak prakticky vypadá proces čištění odpadní vody a kam se voda po úpravě z čističky vypouští. Na trase žáci prošli všechny fáze čištění odpadní vody. První z nich je mechanická část, kde jsou odstraňovány hrubé nečistoty – součástí je lapák štěrku a písku a síta zvaná česle. Tady jsou odděleny věci, které vůbec do kanalizace nepatří a nesmí se do ní vhazovat – například vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, vatové tyčinky, atd. Další fází čištění je usazování drobných nečistot na dně kruhových nádrží a následně biologické čištění – dochází zde k odstraňování organického znečištění pomocí směsi mikroorganismů. Poslední etapou čištění jsou dosazovací nádrže, kde se sedimentací odděluje již vyčištěná voda od bakteriálního kalu. Kal je poté odstředěn od přebytečné vody a dále zpracováván na hnojivo. Čistá voda pak odtéká do řeky Hané. Na závěr návštěvy v ČOV byli žáci vyzváni, aby shrnuli poznatky a zážitky z exkurze v krátké písemné zprávě.

Přečtěte si úryvky z jejich zápisků:

 • Katalin: „Nejvíc mě překvapilo, že celou čističku odpadních vod řídil jen jeden počítač.“
 • Julie: „Dozvěděli jsme se, že anaerobní znamená bez přístupu vzduchu a že bakterie požírají kal.“
 • Lukáš: „Zjistil jsem, že si tam z kalu vyrábí bioplyn a tim si pak v zimě topijou.“
 • Anna: „Smrad tam byl fakt intenzívní. Pán, který nás provázel, byl moc milý a bylo vidět, že ho to baví.“
 • Katka: „Jako první jsme viděli přítok, ten vypadal jako kousek hodně špinavé a smradlavé řeky.“
 • Samuel: „Bolely mě nohy.“
 • Sabina: „Dozvěděli jsme se pár zajímavostí. Například, že sušené výkaly můžete prodat za miliony, že kaly potřebují kyslík, aby se rozežíraly, atd.“
 • Valentýna: „Výlet byl určitě velké zpestření výuky chemie pro obě třídy. Jako žáci jsme zájezd uvítali a s radostí se něco dozvěděli. Výlet byl až na poněkud nepříjemný zápach u ČOV velmi vydařený.“
 • Adam: „Sledovali jsme exkrementy.“
 • Tomáš: „Tomu smradu, co tam byl ani rouška nepomohla.“
 • Natasha: „Zaujalo mě kalové hospodářství, protože pán říkal, že když to prodáme, tak z nás budou milionáři. A také to vypadalo jako Oreo.“
 • Jana: „Viděli jsme spoustu vody. A to jak čisté, tak zakalené. Dokonce i s výkaly.“
 • Eliška: „Zajímavé byly ty velké vruty, které odstraňovaly ty nečistoty, které neodstranil lapák.“
 • Eliška: „Nejvíce mě zaujalo provzdušňování, bylo zajímavé jak voda se najednou zvedla a jak tam bylo hrozně moc bublin.“