Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol

Žáci 9. ročníku základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Od 1. února 2021 jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálnýmhodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením. Kompletní znění testů k vytištění a zpracování tzv. na papíře je pak k dispozici na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), což je u každého testu rovněž uvedeno.

Aplikace InspIS SET mobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google Play nebo Microsoft Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Odkazy a příručky pro žáky při distanční výuce

Vážení rodiče a milí žáci,

pro vaši informaci a přehlednost vám zde v tomto příspěvku uvádím přehled příruček a odkazů pro lepší orientaci při distační výuce viz níže. Přístup do Školy OnLine a do MS Office 365 je přímo na webových stránkách školy v hlavním menu:

Příručky pro žáky:

Odkazy pro žáky:

Rozvrh hodin pro online výuku

Rozvrh hodin pro online výuku v době distačního vzdělávání naleznou žáci v rozvrhu hodin v systému Škola OnLine nebo také v kalendáři aplikace Teams v MS Office 365, když se přihlásí žák svým žákovským účtem do MS Office 365 nebo přímo do aplikace Teams.

 

Poslední změny v přijímacím řízení vyplývající z vydaného Opatření obecné povahy MŠMT ČR dne 5.1. 2021

  1. Oproti platnému školskému zákonu se umožňuje konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvoutermínech všem uchazečům, kteří podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška konat bude. Umožní se tedy konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech i uchazeči, který by ji za standardní situace mohl konat pouze jednou.
  2. Pokud se bude na některé škole konat jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, konají se obě dvě ve stejný den tak, aby se časově nepřekrývaly.
  3. Pokud se na některém maturitním oboru nebudou konat přijímací zkoušky vůbec, nesmí býtzveřejněn seznam přijatých uchazečů dříve než 28. dubna 2021. Důvodem je to, aby se v případě, že na druhou školu žák zkoušky dělá, dozvěděl výsledky z obou dvou škol, zda je přijat, zhruba ve stejný časový okamžik a měl srovnatelné podmínky pro rozhodnutí, na jakou školu podá zápisový lístek.