Stavební úpravy vchodu do školy na Tyršově ul.

Výměna vchodových dveří na ul. Tyršova

Z důvodů výměny vchodových dveří ve škole na ul. Tyršova VE STŘEDU 25.4.OD 8 HODIN, bude vstup do této budovy po 8. hodině umožněn spojovacím krčkem z nádvoří areálu. Práce by měly být ukončeny tentýž den. Ranní vstup (vč. ranní družiny) bude ještě umožněn normálně – stávajícím hlavním vchodem.
Omlouváme se za komplikace na poslední chvíli, jinak to nešlo.

Vyhlašujeme soutěž na návrh dresu

Vyhlašujeme soutěž na návrhy školních sportovních dresů

(komplet tričko + kraťasy).

Zadání:

Navrhněte sportovní tričko z přední i zadní strany + kraťasy také z přeední i zadní strany. Na zadní straně trička musí být číslo dresu a text ZŠ Rousínov. Návrh udělejete v grafickém programu Corel, Zoner Callisto, Photoshop nebo jiném graf. programu.

Předání návrhů do soutěže:

Hotové návrhy posílejte na e-mail kunest@zsrousinov.cz. Podepsané návrhy lze předat i formou kresby p. uč. Mertové kab. VV.

Inspirace: www.jersey53.cz

Termín ukončení soutěže: 4. 5. 2018

Pozn.: Nejlepší návrhy budou oceněny hmotnými cenami.

 

 

Štafetový pohár 2018

Letos se I. stupeň podruhé zúčastnil Štafetového poháru. Štafetový běh absolvovalo 16 žáků 3.-5. ročníku. Každý z nich musel uběhnout 100 a poté 200m a k tomu ještě zvládnout štafetovou předávku. Ačkoliv to pro některé byla premiéra, všichni se tohoto úkolu zhostili s vervou a plným nasazením. Byli jsme dokonce o 40 sekund rychlejší než předešlý rok, tím více nás mrzelo, že jsme nakonec skončili na nepopulárním 4. místě. Někteří si však zlepšili náladu na doplňkové disciplíně (hod medicinbalem), ze které jsme si odvezli 1. a 3. místo v dívčích kategoriích.