Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Zápis proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2020 od 13.00 do 16.00 v budově na ulici Tyršova, týká se dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápis se skládá z formální a motivační části.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte, pedagog zkontroluje úplnost vyplňovaných dokumentů (zápisový list a přihláška do školní družiny).

Zápisový list i Zápisní lístek do školní družiny si můžete stáhnout zde nebo níže a přinést již vyplněné. Žádost o přijetí je opatřena evidenčním číslem, proto ji vyplňujeme až u zápisu.

  • Zápisový list do 1. ročníku (doc, pdf)
  • Žádost o odklad povinné školní docházky (doc, pdf)
  • Zápisový list do školní družiny (doc, pdf)

Motivační část zápisu trvá přibližně 20 minut, je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Zákonný zástupce je přítomen u obou částí zápisu.

Jste-li již nyní rozhodnuti pro odklad školní docházky, objednejte se co nejdříve v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálním pedagogickém centru. Jestliže v době zápisu budete již mít obě potřebná potvrzení (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a odborný lékař nebo klinický psycholog), můžete si zde stáhnout i žádost o odklad a k zápisu přijít bez dítěte jen s těmito dokumenty. Dítě pak zápis absolvuje až před skutečným nástupem do ZŠ. I v případě žádosti o odklad se vyplňuje žádost o přijetí a zápisový lístek.

Pokud o odkladu uvažujete a nemáte potřebná potvrzení, přijďte i s dítětem, domluvíme se na místě.

V případě, že má Vaše dítě odklad pro tento školní rok a u loňského zápisu jste vyplnili žádost o přijetí i zápisový list, letos již nic nevyplňujete.

S dítětem  musí k zápisu přijít zákonný zástupce,  je třeba vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno na webových stránkách ZŠ Rousínov a na hlavním vchodu školy na ulici Habrovanská, děti budou uvedeny pod evidenčními čísly z žádosti o přijetí.

Mgr. Lucie Mikulčíková