Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

Podle §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2017) probíhá zápis do prvních tříd základních škol v době od 1. do 30. dubna.

Změna nastává také v termínu podání žádosti o odklad, kterou je nově třeba podat v době zápisu (dříve do 31. května). Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Termín zápisu do Základní školy Rousínov, okres Vyškov: 4. a 5. dubna 2018 (středa, čtvrtek).

Podrobnější informace k organizaci zápisu budou zveřejněny koncem února na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Mikulčíková

Výsledek obrázku pro zápis do 1 tříd