Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

Podle §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. 1. 2017) probíhá zápis do prvních tříd základních škol v době od 1. do 30. dubna 2018.

Zápis do 1. tříd proběhne

ve dnech 4. a 5. dubna 2018

od 13.00 do 16.00 v budově na ulici Tyršova v Rousínově.

Zápisový list si můžete stáhnout zde na stránce níže a přinést již vyplněný, žádost o přijetí je opatřena evidenčním číslem, proto ji vyplňujeme až u zápisu.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky a máte již obě potřebná potvrzení (pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC a odborný lékař nebo klinický psycholog), můžete si zde stáhnout i žádost o odklad a k zápisu přijít bez dítěte jen s těmito dokumenty. Dítě pak zápis absolvuje až před skutečným nástupem do ZŠ.

Jestliže o odkladu uvažujete a nemáte potřebná potvrzení, přijďte i s dítětem, domluvíme se na místě.

Rodiče dětí, které měly odklad pro tento školní rok prosíme, aby nám oznámili, zda k nám dítě skutečně nastoupí na tel. číslo +420778433705 nebo e-mail mikulcikoval@zsrousinov.cz.

S dítětem  musí k zápisu přijít zákonný zástupce,  je třeba vzít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce.

Mgr. Lucie Mikulčíková

Formuláře:

Výsledek obrázku pro zápis do 1 tříd