Informace pro učitele a zaměstnance školy

Vzhledem k ukončení systému iŠkola budou veškeré informace pro učitele a zaměstnance školy předávány prozatím prostřednictvím OneDrive a webových stránek školy.