Informatika

Výukové materiály a zdroje k předmětu a předmětové oblasti Informatika

Odkazy na materiály k ICT znalostem a informacím:

Software a aplikace na internetu

Cloudové systémy

Základy robotiky a programování

Bezpečnost a kyberšikana na internetu – informace

Tvorba webu