Konzultační den 11.1.2018

Připomínáme konzultační den ve čtvrtek 11.1.2018 od 14 hodin.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení: S. Grycová, I. Mertová, M. Mikulášková, H. Pivečková, J. Vykydal.