Konzultační den 22. května

Připomínáme konzultační den v úterý 22. května od 14 do 16.30 hodin. V jeho průběhu se uskuteční také společné třídní schůzky ve třídách I.B, II.A a IV.A, vždy od 16.00 h. V případě nepřítomnosti vyučujících lze domluvit konzultaci individuálně.

Nepřítomni: J. Kyjovský, J. Hromková, J. Vrtílková. E. Smejkalová