Konzultační den 27. 11. 2018

Připomínáme konzultační den, který proběhne v úterý 27. listopadu 2018 od 14:00 do 16:30 hod.

Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení.

Třída 1.B (tř. uč. Z. Vanderková) bude mít v 16.00 h společnou třídní schůzku.

Konzultace