Konzultační den 5. 3. 2019

Zveme rodiče a zákonné zástupce na konzultační den, který proběhne v úterý 5. března od 14:00 do 16:30 h. Vyučující v odpoledním vyučování budou k dispozici po jeho skončení.