Kroužek Výtvarné techniky a Keramiky II. začíná 18. 9. 2019

Zítra začíná kroužek Výtvarné techniky (učebna Vv) a Keramiky II. (Školní dílny) s p. uč. Mertovou a p. Nevědělovou. Záčátek kroužků je ve 14:00 h.