Návštěva sv. Mikuláše ve IV.A

Za přísných hygienických podmínek navštívil žáky IV.A sv. Mikuláš s doprovodem andělů a čertů.