Přihlášení žáků ke stravování

Připomínáme, že na každý školní rok je třeba odevzdat novou přihlášku ke školnímu stravování.

Formulář najdete v sekci Pro rodiče – Formuláře.

Bližší informace v sekci Škola – Jídelna.