Přihlášky ke stravování na nový školní rok

Přihlášky ke stravování na nový školní rok

Přihlášky ke školnímu stravovaní můžete stáhnout zde nebo v modulu centrální databáze v IS iškola.cz (složky Pro rodiče/Jídelna).