Dokumenty

Dokumenty školy

  • Školní řád (pdf)
  • Školní vzdělávací program (pdf)
  • Rozbor hospodaření 2017 (pdf)
  • Rozbor hospodaření 2018 (pdf)
  • Výroční zpráva o činnosti školy (pdf)
  • Vnitřní řád školní družiny (pdf)
  • Vnitřní provozní a stravovací řád školní jídelny (pdf)
  • Svobodný přístup k informacím a k ochraně informací (pdf)
  • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (pdf)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (pdf)