Školská rada

Činnost školské rady

Na základě Školského zákona 561/2004 Sb. se Školská rada

 • vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům,
 • vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

 • Mgr. Lubomír Kaláb
 • Ing. Alena Šullová

Za zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků byly zvoleny:

 • Marie Jelínková
 • Mgr. Jana Plevová

Zřizovatelem byli jmenováni:

 • Ing. Ludmila Chromá Ph.D.
 • Ing. Eliška Škrobová

Kontaktní email:

Zápisy z jednání

Zápis z jednání školské rady ze dne 13.12.2011

Zápis z jednání školské rady ze dne 18.1.2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 14.3.2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 31.10.2012

Zápis z jednání školské rady ze dne 16.1.2013

Zápis z jednání školské rady ze dne 13.11.2013

Zápis z jednání školské rady ze dne 21.5.2014

Zápis z jednání školské rady ze dne 11.12.2014

Zápis z jednání školské rady ze dne 19.2.2015

Zápis z jednání školské rady ze dne 14.5.2015

Zápis z jednání školské rady ze dne 6.10.2015

Zápis z jednání školské rady ze dne 16.2.2016

Zápis z jednání školské rady ze dne 14.4.2016

Zápis z jednání školské rady ze dne 10.11.2016

Zápis z jednání školské rady ze dne 9. 2. 2017