Školní jezírko v přímém přenosu

Školní jezírko v přímém přenosu

Šesťáci SAM_5330.JPGv rámci přírodopisu objevovali život ve školním jezírku. Pomocí obrázkového klíče určovali bezobratlé živočichy. Závěr: ve školním jezírku žijí například znakoplavky, pijavky, nymfy vážky, larvy různého hmyzu, mákovky, blešivci, plovatky. V rozkládajícím se dřevě zahradního broukoviště se podařilo objevit nádherného samce roháče obecného – našeho největšího brouka.