Aktuální školní rok

Organizace školního roku

  • Vyučování začne 3. 9. 2018 v 8:00 h.
  • Podzimní prázdniny 29. 10. 2018 – 30. 10. 2018
  • Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
  • Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
  • Jarní prázdniny 11. 2. 2019 – 17. 2. 2019
  • Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 a 19. 4. 2018 je svátkem dle zákona č. 245/200 Sb.
  • Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Vyučovací hodiny

Hodina

Čas (h)

1. hodina

08:00 – 08:45

2. hodina

08:55 – 09:40

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:50 – 12:35

6. hodina

12:45 – 13:30

7. hodina

13:35 – 14:20

8. hodina

14:30 – 15:15

Třídy ve školním roce 2018/2019

Třída Třídní učitel E-mail
I. stupeň
I.A Mgr. Michaela Kyjovská  kyjovskam@zsrousinov.cz
I.B Mgr. Zdeňka Vanderková  vanderkovaz@zsrousinov.cz
I.C Mgr. Blanka Kaňová  kanovab@zsrousinov.cz
II.A Mgr. Miroslava Pospíšilová  pospisilovam@zsrousinov.cz
II.B Mgr. Martina Chromá  chromam@zsrousinov.cz
III.A Mgr. Yvona Kalábová  kalabovay@zsrousinov.cz
III.B Mgr. Ivana Pátiková  patikovai@zsrousinov.cz
III.C Mgr. Osvald Vrtílek  vrtileko@zsrousinov.cz
IV.A Mgr. Blanka Zonková  zonkovab@zsrousinov.cz
IV.B Mgr. Soňa Tymonková  tymonkovas@zsrousinov.cz
IV.C Mgr. Lubomír Kaláb  kalabl@zsrousinov.cz
V.A Mgr. David Filipi  filipid@zsrousinov.cz
V.B Mgr. Pavlína Vránová  vranovap@zsrousinov.cz
V.C Mgr. Petr Halák  halakp@zsrousinov.cz
II. stupeň
VI.A Mgr. Jan Tvrdík  tvrdikj@zsrousinov.cz
VI.B Mgr. Martina Straňáková  stranakovam@zsrousinov.cz
VI.C Mgr. et Mgr. Martina Zouharová  zouharovam@zsrousinov.cz
VII.A Mgr. Lucie Čáslavová  caslavoval@zsrousinov.cz
VII.B Mgr. Markéta Sekaninová  sekaninovam@zsrousinov.cz
VII.C Mgr. Veronika Laura Boháčková  bohackovav@zsrousinov.cz
VIII.A Mgr. Jiří Hýzl  hyzlj@zsrousinov.cz
VIII.B Mgr. Iva Mertová  mertovai@zsrousinov.cz
VIII.C Mgr. Vlasta Škrobová  skrobovav@zsrousinov.cz
VIII.D Mgr. Jan Vykydal  vykydalj@zsrousinov.cz
IX.A Mgr. Simona Grycová  grycovas@zsrousinov.cz
IX.B Mgr. Eva Smejkalová  smejakalovae@zsrousinov.cz
IX.C Mgr. Monika Mikulášková mikulaskovam@zsrousinov.cz