Třídy a třídní učitelé

Třídy a třídní učitelé pro šk. rok 2019/2020

Třídy Třídní učitelé E-maily
I. stupeň    
I.A  Mgr. Yvona Kalábová  kalabovay@zsrousinov.cz
I.B  Mgr. Ivana Pátíková  patikovai@zsrousinov.cz
I.C  Mgr. Martina Kraisová  kraisovam@zsrousinov.cz
II.A  Mgr. Michaela Kyjovská  kyjovskam@zsrousinov.cz
II.B  Mgr. Zdeňka Vanderková  vanderkovaz@zsrousinov.cz
II.C  Mgr. Blanka Kaňová  kanovab@zsrousinov.cz
III.A  Mgr. Miroslava Pospíšilová  pospisilovam@zsrousinov.cz
III.B  Mgr. Daniela Juřičková  jurickovad@zsrousinov.cz
IV.A  Mgr. David Filipi  filipid@zsrousinov.cz
IV.B  Mgr. Pavlína Vránová  vranovap@zsrousinov.cz
IV.C  Mgr. Osvald Vrtílek  vrtileko@zsrousinov.cz
V.A  Mgr. Blanka Zonková  zonkovab@zsrousinov.cz
V.B  Mgr. Petr Halák  halakp@zsrousinov.cz
V.C  Mgr. Lubomír Kaláb  kalabl@zsrousinov.cz
II. stupeň
VI.A  Mgr. Simona Grycová  grycovas@zsrousinov.cz
VI.B  Mgr. Monika Mikulášková  mikulaskovam@zsrousinov.cz
VI.C  Mgr. Jana Vrtílková  vrtilkovaj@zsrousinov.cz
VI.D  Mgr. Zuzana Křetinská  kretinskaz@zsrousinov.cz
VII.A  Mgr. Jan Tvrdík  tvrdikj@zsrousinov.cz
VII.B  Mgr. Martina Straňáková  stranakovam@zsrousinov.cz
VII.C  Mgr. et Mgr. Martina Raclavská  raclavskam@zsrousinov.cz
VIII.A  Mgr. Lucie Čáslavová  caslavoval@zsrousinov.cz
VIII.B  Mgr. Markéta Sekaninová  sekaninovam@zsrousinov.cz
VIII.C  Mgr. Veronika Laura Boháčková  bohackovav@zsrousinov.cz
IX.A  Mgr. Jiří Hýzl  hyzlj@zsrousinov.cz
IX.B  Mgr. Iva Mertová  mertova@zsrousinov.cz
IX.C  Mgr. Vlasta Škrobová  skrobovav@zsrousinov.cz
IX.D  Mgr. Jan Vykydal  vykydalj@zsrousinov.cz