Třídy a třídní učitelé

Třídy a třídní učitelé pro šk. rok 2020/2021

Chcete-li mluvit s konkrétním učitelem, vytočte číslo 517 371 53 + č. klapky. Čísla klapek uvádíme u jmen učitelů.

Třídy

Třídní učitel

E-mail

Č. klapky

I. stupeň

 

 

I.A

 Mgr. Miroslava Pospíšilová

 pospisilovam@zsrousinov.cz

204

I.B

 Mgr. Marie Hýzlová

 hyzlovam@zsrousinov.cz

203

I.C

 Mgr. Blanka Kaňová

 kanovab@zsrousinov.cz

201

II.A

 Mgr. Yvona Kalábová

 kalabovay@zsrousinov.cz

204

II.B

 Mgr. Ivana Pátíková

 patikovai@zsrousinov.cz

203

II.C

 Mgr. Martina Kraisová

 kraisovam@zsrousinov.cz

204

III.A

 Mgr. Michaela Kyjovská

 kyjovskam@zsrousinov.cz

201

III.B

 Mgr. Zdeňka Vanderková

 vanderkovaz@zsrousinov.cz

203

III.C

 Mgr. Blanka Zonková

 zonkovab@zsrousinov.cz

101

IV.A

 Mgr. Lubomír Kaláb

 kalabl@zsrousinov.cz

102

IV.B

 Mgr. Daniela Juřičková

 jurickovad@zsrousinov.cz

204

V.A

 Mgr. Petr Halák

 halakp@zsrousinov.cz

102

V.B

 Mgr. Pavlína Vránová

 vranovap@zsrousinov.cz

102

V.C

 Mgr. Osvald Vrtílek

 vrtileko@zsrousinov.cz

102

II. stupeň

 

VI.A

 Mgr. Jiří Hýzl

 hyzlj@zsrousinov.cz

123

VI.B

 Mgr. Iva Mertová

 mertova@zsrousinov.cz

152

VI.C

 Mgr. Vlasta Škrobová

 skrobovav@zsrousinov.cz

123

VI.D

 Mgr. Jan Vykydal

 vykydalj@zsrousinov.cz

116

VII.A

 Mgr. Simona Grycová

 grycovas@zsrousinov.cz

117

VII.B

 Mgr. Monika Mikulášková

 mikulaskovam@zsrousinov.cz

125

VII.C

 Mgr. Jana Vrtílková

 vrtilkovaj@zsrousinov.cz

153

VII.D

 Mgr. Zuzana Křetinská

 kretinskaz@zsrousinov.cz

116

VIII.A

 Mgr. Jan Tvrdík

 tvrdikj@zsrousinov.cz

153

VIII.B

 Mgr. Martina Straňáková

 stranakovam@zsrousinov.cz

101

VIII.C

 Mgr. et Mgr. Martina Raclavská

 raclavskam@zsrousinov.cz

123

IX.A

 Mgr. Lucie Čáslavová

 caslavoval@zsrousinov.cz

116

IX.B

 Mgr. Markéta Sekaninová

 sekaninovam@zsrousinov.cz

125

IX.C

 Mgr. Veronika Laura Boháčková

 bohackovav@zsrousinov.cz

116