Třídy a třídní učitelé

Třídy a třídní učitelé pro šk. rok 2019/2020

Chcete-li mluvit s konkrétním učitelem, vytočte číslo 517 371 53 + č. klapky. Čísla klapek uvádíme u jmen učitelů.

Třídy Třídní učitel E-mail Č. klapky
I. stupeň      
I.A  Mgr. Yvona Kalábová  kalabovay@zsrousinov.cz 204
I.B  Mgr. Ivana Pátíková  patikovai@zsrousinov.cz 203
I.C  Mgr. Martina Kraisová  kraisovam@zsrousinov.cz 204
II.A  Mgr. Michaela Kyjovská  kyjovskam@zsrousinov.cz 201
II.B  Mgr. Zdeňka Vanderková  vanderkovaz@zsrousinov.cz 203
II.C  Mgr. Blanka Kaňová  kanovab@zsrousinov.cz 201
III.A  Mgr. Miroslava Pospíšilová  pospisilovam@zsrousinov.cz 204
III.B  Mgr. Daniela Juřičková  jurickovad@zsrousinov.cz 204
IV.A  Mgr. David Filipi  filipid@zsrousinov.cz 102
IV.B  Mgr. Pavlína Vránová  vranovap@zsrousinov.cz 102
IV.C  Mgr. Osvald Vrtílek  vrtileko@zsrousinov.cz 203
V.A  Mgr. Blanka Zonková  zonkovab@zsrousinov.cz 101
V.B  Mgr. Petr Halák  halakp@zsrousinov.cz 102
V.C  Mgr. Lubomír Kaláb  kalabl@zsrousinov.cz 102
 
II. stupeň  
VI.A  Mgr. Simona Grycová  grycovas@zsrousinov.cz 117
VI.B  Mgr. Monika Mikulášková  mikulaskovam@zsrousinov.cz 125
VI.C  Mgr. Jana Vrtílková  vrtilkovaj@zsrousinov.cz 153
VI.D  Mgr. Zuzana Křetinská  kretinskaz@zsrousinov.cz 116
VII.A  Mgr. Jan Tvrdík  tvrdikj@zsrousinov.cz 153
VII.B  Mgr. Martina Straňáková  stranakovam@zsrousinov.cz 101
VII.C  Mgr. et Mgr. Martina Raclavská  raclavskam@zsrousinov.cz 117
VIII.A  Mgr. Lucie Čáslavová  caslavoval@zsrousinov.cz 116
VIII.B  Mgr. Markéta Sekaninová  sekaninovam@zsrousinov.cz 125
VIII.C  Mgr. Veronika Laura Boháčková  bohackovav@zsrousinov.cz 116
IX.A  Mgr. Jiří Hýzl  hyzlj@zsrousinov.cz 123
IX.B  Mgr. Iva Mertová  mertova@zsrousinov.cz 152
IX.C  Mgr. Vlasta Škrobová  skrobovav@zsrousinov.cz 123
IX.D  Mgr. Jan Vykydal  vykydalj@zsrousinov.cz 116