Branný den

V pondělí 26.6. se žáci druhého stupně zúčastnili branného dne. Počasí se nám povedlo. Tentokrát se žáci rozdělili na dvě poloviny. 6. a 8. ročníky se vydaly směr Čechyně, kde na ně čekali hasiči. Na 7. a 9. ročníky zase čekalo stanoviště s vojáky a poté se vydaly do Královopolských Vážan. Všechny třídy musely projít 4 stanoviště – střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, minové pole a paměťová hra.

Zapojili se všichni  a snažili se pro svoji třídu získat co nejvíce bodů. Bylo to nakonec velmi těsné a o jediný bod vyhrála třída VIII.B. Vyhodnocení proběhlo na stadionu a všichni žáci dostali za účast párek v rohlíku.

Den zvířat

Na netradiční výuku Den zvířat 22. 6. 2017 si děti přinesly své domácí mazlíčky. O druhovou rozmanitost nebyla nouze. Mohli jsme pozorovat leguána zeleného,ježka afrického,kočku, žabku,různé druhy křečků, morčat,želviček, afrických šnekůzakrslých králíčků a andulek. Na vyučování se žáci připravili opravdu vzorně. Vytvořili si zajímavé referáty, které prezentovali před spolužáky. Odpovídali na otázky svých kamarádů a vyhledávali různé informace z odborné literatury. Svá zvířátka také namalovali v hodinách výtvarné výchovy. Tohoto tématu se týkala i řada dalších aktivit – křížovky, osmisměrky nebo hledání rozdílů. Na naši výuku se přišli podívat i naši spolužáci ze třetí a čtvrté třídy, kterým se zvířátka velmi líbila. Doufáme, že tato výuka přinesla žákům nejen další zajímavé informace o chovu domácích mazlíčků, ale také zdokonalila komunikační schopnosti dětí.

Za odměnu k Rudickému propadání

Na dobrodružnou cestu jeskynním labyrintem Rudického propadání a pískovny Seč se dne 16.6. vypravilo 32 žáků II. stupně naší školy, kteří byli školskou radou vybráni a oceněni za úspěšnou školní práci , chování a další mimořádné školní aktivity.
Páteční ráno ale nevěštilo nic dobrého, obloha byla od rozednění zakaboněná a cestou na nádraží nás, výletníky, provázel déšť. Ten se po cestě autobusem do Senetářova ještě zesiloval, a tak jsme deštníky a pláštěnky měli připravené v pohotovostní poloze. Marek a Martina, pracovníci z ekologického střediska Rychta, kteří se stali našimi průvodci po Rudicích, nás ale cestou ubezpečili, že podle předpovědi v Jedovnicích už svítí sluníčko. A taky že jo! Z autobusu jsme vystupovali do krásného, deštěm a lučním kvítím provoněného rána a z nebe se na nás smálo rozzářené sluníčko a pár bílých beránků…
Lesní cestou z Jedovnic do Rudic jsme už šlapali po svých. Na úzké lesní stezce jsme často přeskakovali kaluže vody a taky šnečky, kteří se vydali na ranní obhlídku. Čekalo nás první kolo otázek, které si pro nás připravili průvodci a bylo spojené s místními přírodními lokalitami. Dověděli jsme se např. že ďolíky na mapě jsou vlastně závrty, které vznikly propadem horniny, že dnes je trvale zpřístupněno pouze 5 z více než 1 100 známých jeskyní Moravského krasu, nebo že hliněná stavba na obrázku není domeček pro somálské domorodce, jak vtipně hádali naši kluci, ale stará pec na výrobu železa. Všichni se ale nejvíc těšili na prolézání jeskyní a tak jsme se přesunuli k Rudickému propadání. Jako skauti jsme po kamenech přeskákali lehce rozvodněný Jedovnický potok a v jeskyni nazvané Hospoda jsme se rozdělili na dvě skupiny. První se vydala na obtížnější sestup jeskyní k Rudickému propadání spodní cestou a druhá zvolila o poznání snadnější horní cestu po skalách. Výhled do cca 40 m propasti byl sice trochu zahalen oparem, ale i tak stál za to. Plni dojmů jsme se poté přesunuli ke skalnímu útvaru Kolíbky, kde si někteří vyzkoušeli ještě průlez tzv. komínem. Pak jsme vyrazili do Rudic, krátce jsme se zastavili u větrného mlýna, kde na nás čekalo sladké občerstvení. Poslední naše odbočka u kaple sv. Barbory nás pak zavedla do pískovny Seč s jezírkem, kde se dřív těžily keramické písky. Tato lokalita s pestrobarevnými pískovcovými valy nás doslova uchvátila a většina z nás se vydala hledat nějaký zajímavý kamínek, nejlépe křemen s dutinkou a krystaly uvnitř. Zde nás zastihla i silná bouřková vlna, která byla sice krátká, ale velmi vydatná. Téměř uhasila oheň, který jsme si sami rozdělali pomocí křesadla a opékali si na něm bezlepkové špekáčky. A déšť také znemožnil pro mnohé z nás dokončit zábavnou střelbu z luku na terč v podobě pravěkého soba. A pak už nás čekala jen zpáteční cesta s krátkou zastávkou v jedovnické cukrárně.

Když se z kraje dne průvodce Marek dětí ptal, co od tohoto výletu očekávají, téměř všichni se shodli na tom, že se těší na dobrou zábavu a dobrodružství. Myslím, že tato očekávání se jim na výletě aspoň trošku splnila.
Na úplný závěr bychom rádi poděkovali Klubu přátel školy při ZŠ Rousínov a Městskému úřadu v Rousínově, které finančně podpořily realizaci výletu.

Zajímavé odkazy o oblasti:

Výsledek obrázku pro rudické propadání

Výsledek obrázku pro pískovna seč

 

Školní družina informuje

Školní družina informuje

Přijetí dětí do družiny pro školní rok 2017/2018:
Všechny děti budoucích 1.- 4. ročníků, jejichž rodiče odevzdali k dnešnímu datu 23. června 2017 Zápisní lístek do družiny, jsou přijaté.

Provoz školní družiny:
Provoz odpolední družiny bude ukončen ve čtvrtek dne 29. června 2017, provoz ranní družiny bude ještě i v pátek 30. června 2017. Po předání vysvědčení děti odchází ze školy domů.
Během letních prázdnin nebude zajištěn provoz družiny. Její činnost bude zahájena v úterý dne 5. září 2017, a to ráno od 6.45 hodin ve škole na Tyršové, a potom již běžně odpoledne po vyučování.

Změna školní družiny na Tyršové 29. a 30. června 2017 !!!!
Z důvodu přípravy na výměnu oken ve škole na Tyršové bude provoz ranní družiny 29. a 30. června a odpolední družiny 29. června přemístěn do školy na Habrovanské do tříd 4.A , 4.C, 6.B v přízemí budovy.
Proto, veškeré věci (přezůvky, oblečení na ven,…), které děti mají v družině na Tyršové je nutné odnést si domů nejpozději ve středu 28. června!