Informace k online výuce

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milí žáci,

na této webové stránce školy nalezenete informace a materiály k podpoře online výuky pokud by tento typ distační výuky nastal na naši škole v rámci nařízení MŠMT, Vlády ČR nebo v případě jiné nenadálé události. Každý žák školy v rámci online výuky má možnost aktivně výužívat školní informační systém Škola OnLine a cloudový podpurný vzdělávací systém Microsoft Office 365 v rámci vzdělávání na naši škole, ke kterému má vytvořenýkaždý žák účet. Níže nelezente informace a odkazy pro podpurné materiály a informace k online výuce.

Popdurné odkazy pro výuku a vzdělávání: