Interaktivní tabule

Interaktivní tabule

Popis

Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen PC a data projektor, případně jde o velkoplošnou obrazovku s dotykovým senzorem. Projektor promítá obraz z PC na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními pery, nebo dalšími nástroji ovládat PC nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojanu.

Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového displeje. Může se využít v různých odvětvích lidské činnosti, například ve školní třídě na všech stupních vzdělávání, ve firemních kongresových sálech a v pracovních skupinách, při trénincích profesionálních sportovních týmů, ve studiích televizních a rozhlasových stanic atd.

Používání interaktivní tabule zahrnuje:

  • interakci s jakýmkoli software, který běží na připojeném počítači, včetně internetového prohlížeče nebo i software chráněného copyrightem,
  • použití software pro ukládání poznámek napsaných na plochu interaktivní tabule,
  • ovládání pPC (klikání a přetahování myší), označování a s použitím speciálního software dokonce i k rozpoznání psaného textu,
  • tvorbu prezentací ve speciálním autorském nástroji.

Typy projekcí interaktivní tabule

Interaktivní tabule jsou dostupné ve dvou podobách: s přední a zadní projekcí obrazu.

Interaktivní tabule s přední projekcí
Datový projektor je umístěn před tabulí. Jedinou nevýhodou tohoto způsobu projekce je samo umístění projektoru, který je vystaven možnému mechanickému poškození a vrhá stín na tabuli. Přednášející si ale většinou rychle na tuto skutečnost zvykne a do paprsku projektoru se snaží zasahovat jen rukou a ne celým tělem. Tabule od některých výrobců jsou tomu přizpůsobeny tak, že se dají vertikálně posouvat. Přednášející se tak nemusí ohýbat a jen si posune tabuli výš. Elektromagnetické tabule se dodávají se speciální tužkou nebo stylusem, kdežto tabule využívající ke snímání pohybu elektrického odporu většinou obsahují jen levnější “pisátko” a dá se na ně zapisovat i pomocí prstu.
Interaktivní tabule se zadní projekcí
Datový projektor je umístěn za tabulí, a proto odpadá problém vrženého stínu. Další jejich výhodou je, že nehrozí oslnění přednášejícího paprsky projektoru. Velkou nevýhodou tohoto systému je především mnohem vyšší cena a větší rozměry. Dále pak problematičnost montáže přímo na stěnu, i když ta není vyloučena.