Provozní doba

Provozní doba školní družiny

Ranní 6:45 – 7:30 hod.

  • Bezplatná.
  • V  budově ZŠ na ul. Tyršove, Rousínov.
  • Otevírání hlavního vchodu v 6. 45 hodin a potom průběžně.

Odpolední 11:40 – 16:30 hod.

 

Provozní režim
  • Ranní družina je v provozu od 6.45 hodin v budově ZŠ na ul. Tyršove, Rousínov. Žáci čekají u hlavního vchodu, odkud je odvádí vychovatelka.
  • Odpolední činnost ve školní družině začíná shromažďováním žáků v určených prostorách bezprostředně po skončení poslední vyučovací hodiny. Po shromáždění jsou žáci odváděni za dozoru vychovatelky do příslušné budovy, kde odpolední činnost probíhá. Provoz školní družiny končí v 16.30 hodin.
  • Žáci jsou do jednotlivých oddělení školní družiny rozděleni vedoucí vychovatelkou. V průběhu činnosti mohou žáci ze školní družiny samostatně (bez doprovodu vychovatelky) odcházet do zájmových kroužků a oborů, a případně se i vracet, pouze na základě písemného záznamu zákonného zástupce uvedeného v zápisním lístku. Provoz a činnost školní družiny nemůže brát ohled na dobu případných odchodů a příchodů týkajících se zájmových kroužků a oborů.
  • S postupnými odchody žáků se jednotlivá oddělení spojují. Organizaci určuje vedoucí vychovatelka.