Provozní

Ekonomičtí zaměstanci

Provozní zaměstnanci

 • Školník: Libor Křivánek
 • Vedoucí školní jídelny: Lenka Bartošková, Dis.
 • Vedoucí kuchařka: Miroslava Šedá
 • Ostatní kuchařky:
  • Vlasta Bačovská
  • Jana Boudová
  • Gabriela Kousalová
  • Jaroslava Ševčíková
  • Marcela Šlimarová

 Uklízečky:

Ludmila Čechová

Ladislava Přibylová

Iveta Svobodová

Irena Škaroupková

Ludmila Šmehlíková

Olga Zichová

Iva Železná