Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny

pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny pro šk. rok 2016/2017 bude probíhat v době od 9. května do 20. května 2016, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu.

Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, ostatních vychovatelek nebo na webových stránkách školy zde. Vyplněný Zápisní lístek (zatím pouze jeho 1. stranu) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu valcharovad@www.zsrousinov.cz nejpozději do 20. května 2016.Stávající žáci školní družiny musí Zápisní lístek na příští školní rok vyplnit a odevzdat také!
V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty mladší děti pracujících rodičů a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

Bc. Dagmar Valchařová
vedoucí vychovatelka