Adaptační pobyt Motýl – 6.A

Adaptační pobyt žáků 6.A