Žákovská rada

Systém volby a provozu žákovské rady

Účelem, pro který byla ve školním roce 2017/2018 zřízena na naší škole Žákovská rada (ŽK), je snaha o aktivní zapojení žáků do života školy. Žákovská rada je vedena jedním z učitelů společensko-vědních předmětů a nabízí žákům prostor pro vyjádření jejich názorů, umožňuje jim podílet se na utváření podoby školy a získávat důležité sociální a komunikační dovednosti. 

Žáci se pravidelně scházejí a navrhují, co by se v naší škole mohlo zlepšit. Měli by také sloužit jako prostředníci mezi žáky své třídy a učitelským sborem, vedením školy i nepedagogickými pracovníky. 

Oblasti zájmu žákovské rady 

Hlavní oblasti, kterými by se Žákovská rada ZŠ Rousínov měla zabývat, jsou: 

  1. proměna fyzického prostředí školy a jejího okolí (vymalování tříd a chodeb, šatní skříňky, vybavení tříd apod.) 
  2. práce na zlepšení atmosféry ve škole (soutěže, pořádání akcí atd.) 
  3. podíl na rozvoji vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav ap.) 
  4. podpora charity (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, spolupráce s dětskými domovy nebo s psími útulky ad.) 

Jak funguje žákovská rada

V každé třídě od 5. do 9. ročníku jsou demokraticky zvoleni dva zástupci, kteří se pravidelně účastní schůzek parlamentu. Zástupci zde prezentují problémy, se kterými se ve škole setkávají, a přicházejí s různými podněty a nápady, které by mohly být pro život ve škole prospěšné.  

V rámci ŽR společně diskutujeme o problémech, řešíme úkoly a organizujeme různé akce, případně si zveme na naše zasedání i hosty, kteří nám s řešením problémů mohou pomoci (ředitel ZŠ, vedoucí školní jídelny…).