Škola Online

Microsoft 365

Stravování

FOTOGALERIE

PROJEKTY ŠKOLY

Základní škola Rousínov

Aktuality

Exkurze do Čistírny odpadních vod

V listopadu 2023 se žáci osmých ročníků zúčastnili komentované exkurze v Čistírně odpadních vod ve Vyškově. Vzhledem k tomu, že si prošli celým procesem čištění odpadních vod a navštívili kalové hospodářství, prohloubili si vědomosti o vodě, kterou před exkurzí...

Olympiáda v českém jazyce

V úterý 28.11. 2023 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže určené žákům 8. a 9. ročníku se zúčastnilo 18 zájemců. V jazykové části uplatnili soutěžící nejen znalosti nabyté v hodinách, ale i bohatost slovní zásoby, pohotovost, nápaditost, jazykový...

Vánoční atmosféra pohltila naši školu

V sobotu 25. listopadu se v prostorách Základní školy na Habrovanské ulici konal tradiční vánoční jarmark. Tentokrát se akce zúčastnila a své výrobky a tvořivou dílnu představila i ZŠ Prameny v Rousínově. Celou akci zahájil pěvecký sbor s pásmem vánočně laděných písní...

Bobřík informatiky

V období 6.-20.11. se mohli žáci pokusit v rámci školního kola o řešení Bobříka informatiky. Tato soutěž se zaměřuje hlavně na oblast - informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Do celostátního kola mohou v...

Skvělý úspěch našich stolních tenistek

V říjnu 2023 se uskutečnily školní turnaje. V krásně  zrekonstruované tělocvičně na Tyršově ulici se uskutečnily čtyři školní turnaje pro mladší a starší dívky i chlapce. Celkem se zúčastnilo více než 50 dětí naší školy. Vítězové pak reprezentovali v okresním kole....

Žáci na soutěži IT-SLOT

V letošním roce jsme se opět v pátek 10.11.2023 účastnili prvního kola celorepublikové vědomostní soutěže IT-SLOT 2023. Zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníku mezi sebou soupeřili v IT vědomostních znalostech v rámci celé České republiky. Cílem soutěže je prohloubit zájem...

Provozní info

Informace ke stávce škol 27. listopadu

Ředitelství školy sděluje, že zaměstnanci školy podporují požadavky kladené ministerstvu školství. Provoz školy dne 27. 11. 2023 však nebude nikterak omezen. V provozu budou rovněž školní družina i kuchyně. Jiří Kyjovský

Konzultační den 22. listopadu

Zveme rodiče na další konzultační den ve středu 22. 11. 2023 od 14 do 16:30 hodin. Změny a úpravy: Třída I. B (p. uč. Lenky Kalové) bude mít společnou třídní schůzku se začátkem v 16:30 h. Následující učitelé k dispozici až od 15:00 h: Straňáková Martina, Pivečková...

Konzultační den 18. 10. 2023

Zveme rodiče na konzultační den ve středu 18. října od 14.00 do 16.30 hodin. V 16.00 h bude v pracovně přírodopisu společná informační schůzka rodičů žáků 9. ročníku ohledně přijímacích zkoušek a příprav předtančení polonézou na školním plese. V tento den bude uvedena...

Vyhlášení volného dne

Ředitel ZŠ Rousínov, v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., vyhlašuje v pátek 29. 9. 2023 volný den pro  žáky. Z organizačních důvodů – účasti celého pedagogického sboru na celodenním workshopu. Není tak možné zajistit potřebný rozsah výuky. Jiří...

Oznámení o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

V souladu s § 36  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání, na základě ukončeného správního řízení. Anonymizované výsledky jsou zveřejněny pod č.j. 843/2023 – žák zapsán do 1....

Oznámení o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

V souladu s § 36  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme výsledky zápisu žáků k základnímu vzdělávání, na základě ukončeného správního řízení. Anonymizované výsledky jsou zveřejněny pod č.j. 780/2023 - žák zapsán do 1....