TYMYJÁNOVÁ ZAHRADA

V roce 2010 byla zahájena přeměna zahrady Základní školy v Rousínově na přírodní učebnu. Budovalo se v hodinách pěstitelských prací, o víkendech, o prázdninách. První změny probouzely zvědavost kolemjdoucích, kteří nabízeli svoji pomoc. Zahradu obohatily různými dary firmy a mnoho jednotlivců. Díky ochotě a nadšení malých i velkých se prostor za školou postupně měnil před očima. Vznikly smíšené záhony ve tvaru motýla, suchá zídka plná skalniček, pestrobarevná květnatá louka či voňavý pahorek s bylinkami.

Do dvou nově vybudovaných jezírek se během pár týdnů nastěhovaly vodní breberky. V budkách vyvěšených na stromech vyvedli ptáci své mladé. Dominantou zahrady se stala rozměrná mozaika objasňující vznik půdy. K rozkladu biologického odpadu na úrodný humus začalo sloužit tříkomorové kompostiště. Zručnými řemeslníky bylo postaveno krásné altárium, přibylo ohniště a pod vzrostlým ořešákem špalky zvoucí k posezení.

Na podzim se na školní zahradě zazelenala travnatá rovinka lákající k hrám a bylo vysázeno přes třicet běžných i netradičních ovocných dřevin, například morušovník, oskeruše, mišpule, muchovník. Zájem návštěvníků vzbuzuje originální broukoviště a hotel pro hmyz. Samozřejmostí je využívání dešťové vody a živý plot z planých druhů keřů.

V letech 2012 – 2014 naše škola realizovala projekt Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Akce byla financovaná z prostředků EU OPVK. V rámci projektu byl ve školní zahradě umístěn soubor zařízení, zahrnující například meteostanici a meteorologickou budku, solární komplet pro získávání energie ze slunce, cyklogenerátor na výrobu elektrické energie vlastními silami, skleník využívající energie obnovitelných zdrojů. Děti tedy mohou pozorovat přírodní jevy tak, jak je vnímalo lidstvo už od prvopočátků, ovšem k jejich zaznamenávání a interpretaci využívají techniku 21. století.

Začali jsme spolupracovat s přírodou a ona se stala naším kamarádem. Bez lehce rozpustných minerálních hnojiv, bez pesticidů a rašeliny. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Také proto na ní pozorujeme nejrůznější druhy rostlin a živočichů. Školní zahrada se stává malým pokojným světem samým pro sebe, v němž se lidé, zvířata i rostliny ve vzájemné symbióze podporují a prospívají. Naše snažení bylo korunováno významným oceněním. Na Krajské konferenci k ekologické výchově v Brně získala TyMyJáNová zahrada Základní školy v Rousínově certifikát Ukázková přírodní zahrada. Všem, kteří se na úspěchu podíleli, patří poděkování.

TyMyJáNová zahrada se stala zdrojem inspirace pro každého (Ty), poskytuje prostor pro akce zpestřující život školy a veřejnosti (My), je místem vybízejícím k relaxaci (Já).

Do naší TyMyJáNové zahrady jste srdečně zváni.

Aktivity v TyMyJáNové zahradě: