Školní zahrada přivítala hosty

autor: | Čvn 15, 2015 | Školní aktuality

Školní zahrada přivítala hosty

Víkend otevřených zahrad je svátkem otevírání zahrad veřejnosti. Vznikl ve Velké Británii a postupně se stal tradičním po celé Evropě. Cílem je prezentovat veřejnosti význam vegetace a posílit její postavení ve společnosti. V České republice jsou do projektu zapojována různá místa, často s doprovodným programem. Součástí této ojedinělé akce se již počtvrté stala TyMyJáNová zahrada Základní školy v Rousínově s certifikátem Ukázková přírodní zahrada. V sobotu 13. června 2015 využily pozvání téměř čtyři desítky návštěvníků v celé věkové škále, různých profesí, z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dospělí ocenili komentované prohlídky stále se měnící školní zahrady. Děti prožily veselé chvilky při hrách na stanovištích. U ŽÍŽALY si při třídění bioodpadu vhodného na kompost musely dávat pozor na nenasytného kosa, na louce U VČELKY pilně sbíraly nektar z květů, U ZAJÍCE vyzkoušely chůdy. Ve stínu U BERUŠKY vyluštění hádanek umožnilo hodit kostkou a postupně projít hracím polem směrem k cílové metě. U JEŽKA zájemce čekalo netradiční tvoření z přírodnin. Odvážní badatelé se pokoušeli vylovit z jezírka drobné bezobratlé živočichy. Každému malému účastníkovi rozzářily oči sladkosti a drobné hračky, které si odnášel domů. Dospělí návštěvníci akce našli mnoho inspirací a zajímavých rad. Pozitivní reakce nám dávají motivaci k tomu, abychom v proměnách školní zahrady pokračovali. Poděkování patří dobrovolníkům z řad žáků a učitelů, jejichž zásluhou provázela velmi teplé odpoledne příjemná pohoda. Oficiální stránky Víkendu otevřených zahrad jsou na www.vikendotevrenychzahrad.cz

Mgr. Hana Pivečková, organizátorka akce

Obrázek1

Zpět

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv