Anketa o formách hodnocení

Vážení rodiče,

děkujeme všem za účast v anketě na zajímavé téma se zajímavými i předpokládanými výsledky. Cílem ankety nebylo hlasování o způsobu hodnocení, spíše zjistit povědomí veřejnosti o alternativách hodnocení, jejich názory, a také na ně upozornit.

Grafické znázornění výsledků si můžete prohlédnout zde.

Pták roku 2021

Rozumět přírodě a pomáhat jí dává smysl

Pták roku 2021Každým rokem vyhlašuje Česká společnost ornitologická Ptáka roku. Jeden z jarních přírodopisných úkolů pro žáky 6.B se týkal právě letošního opeřence roku. K řešení tohoto aktuálního tématu propojeného s reálným světem šesťáci přistoupili velmi tvořivě. V praxi také využili jazykové dovednosti, které rozvíjejí v češtině. Měli na výběr ze tří možností: složit oslavnou báseň, napsat příběh nebo správně vyrobit berličku a umístit ji na vhodné místo v krajině.

Vždy museli vycházet ze správných údajů. Nejdříve tedy samostatně zjišťovali, o který druh se jedná a seznamovali se s informacemi o jeho životě, stavbě těla či studovali různé zajímavosti. Vypravili se na procházku a pozorně sledovali, zda-li ptáka roku uvidí. Fotografovali místa, která by mu svými podmínkami vyhovovala.

Vybrat nejpovedenější díla je nesnadné. Přečtěte si Báseň autorky Nely a příběh Život káněte od Justýny. Užitečnou funkci plní devět nově instalovaných berliček pro káně lesní – Ptáka roku 2021. Můžete se inspirovat a do výroby se pustit také. S návody Výroba berličky od Davida a Výroba berličky od Martina to není nic těžkého.  A pomáhat přírodě má smysl.

 

Velikonoční tvoření v Informatice

Před Velikonocemi jsme se s dětmi setkali alespoň ve virtuální třídě. Hlavním úkolem bylo vytvořit vlastního Avatara, zkoušeli jsme vyrobit slovní mraky a někteří vytvořili i krásně obsáhlé komiksy. Všechny musím za snahu velmi pochválit a doufáme, že už se co nejdříve uvidíme nejen virtuálně, ale i naživo.

Pro přiblížení klikněte na obrázek.

Vyjádření k doporučení a požadavkům školské rady

Dne 10.3. t.r. doručila Školská rada ZŠ Rousínov dokument, který obsahoval doporučení a požadavky adresované vedení školy, které se týkaly způsobu provádění distanční výuky. Tento dokument vznikl na základě údajné stížnosti rodičů. Protože text stížnosti ani osoby stěžovatelů nebyly vedení školy předány, považujeme za vhodné dostupné materiály zveřejnit. 

Předkládáme text vyjádření vedení školy a současně oficiální metodické materiály ministerstva školství (MŠMT) a České školní inspekce. 

Zápis ze zasedání školské rady naleznete zde.

Vyjádření vedení školy včetně citovaných požadavků ŠR naleznete zde. 

Dopis ministra školství naleznete zde. 

Aktuální metodický pokyn ministerstva na základě šetření ČŠI naleznete zde. 

Pro rychlejší představu a porovnání předložených požadavků s odbornými názory, přikládáme např. odkaz – rozhovor s předsedou asociace ředitelů ZŠ Michalem Černým. 

Odkaz na článek naleznete zde. 

 

Jedním z požadavků byla také dotazníková šetření. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy po ukončení sběru dat.