Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády se podle metodického pokynu MŠMT zápis   do 1. ročníku uskuteční bez přítomnosti dětí. V měsíci dubnu 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tzn. podání písemné žádosti o přijetí.

 • Elektronická registrace k přijetí žáka do 1. třídy bude aktivní na níže uvedeném odkazu od 1. 4. 2021
 • Přihláška k zápisu (skolaonline.cz)
 • Po vygenerování žádosti o přijetí získáte registrační číslo (v žádosti vedle jména a příjmení), pod kterým bude dítě zveřejněno v seznamu přijatých dětí.
 • V případě potíží s registrací nebo tiskem žádosti o přijetí kontaktujte Mgr. Lucii Mikulčíkovou na tel. čísle 778 433 705, email mikulcikoval@zsrousinov.cz
 • Elektronicky vyplněnou žádost je třeba vytisknout, podepsat, a poté doručit do školy následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy fbtgj48
  • e-mailem (pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce!), na e-mail mikulcikoval@zsrousinov.cz
  • poštou (na adresu Základní škola Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 68301 Rousínov
  • do poštovní schránky u zadního vchodu budovy na Habrovanské
  • osobním podáním (v nejzazším případě vzhledem k současné epidemiologické situaci)

Pokud žádáte o odklad školní docházky, je třeba vyplnit jak žádost o přijetí, tak i žádost o odklad povinné školní docházky, a do školy doručit spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa

Při nástupu dítěte po odkladu PŠD vyplňte pouze registrační formulář, podepsanou žádost nedoručujte.

Zápis do školní družiny pro budoucí 1. ročníky

Zápis do školní družiny pro žáky budoucích 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 

Zájemce o školní družinu prosím o vyplnění zápisového listku do školní družiny (doc, pdf). Docházku do zájmových kroužků doplníte až v září 2021. Způsob odevzdání:  

 • do datové schránky školy fbtgj48 
 • e-mailem na adresu valcharovad@zsrousinov.cz, zápisní lístek naskenujte, neposílejte fotografie 
 • poštou (na adresu Základní škola Rousínov, okres Vyškov, Habrovanská 312/3, 68301 Rousínov 
 • do poštovní schránky u zadního vchodu budovy na Habrovanské 
 • osobním podáním (v nejzazším případě vzhledem k současné epidemiologické situaci) 

Termín odevzdání: do 30. dubna 2021. 

Vyjádření k doporučení a požadavkům školské rady

Dne 10.3. t.r. doručila Školská rada ZŠ Rousínov dokument, který obsahoval doporučení a požadavky adresované vedení školy, které se týkaly způsobu provádění distanční výuky. Tento dokument vznikl na základě údajné stížnosti rodičů. Protože text stížnosti ani osoby stěžovatelů nebyly vedení školy předány, považujeme za vhodné dostupné materiály zveřejnit. 

Předkládáme text vyjádření vedení školy a současně oficiální metodické materiály ministerstva školství (MŠMT) a České školní inspekce. 

Zápis ze zasedání školské rady naleznete zde.

Vyjádření vedení školy včetně citovaných požadavků ŠR naleznete zde. 

Dopis ministra školství naleznete zde. 

Aktuální metodický pokyn ministerstva na základě šetření ČŠI naleznete zde. 

Pro rychlejší představu a porovnání předložených požadavků s odbornými názory, přikládáme např. odkaz – rozhovor s předsedou asociace ředitelů ZŠ Michalem Černým. 

Odkaz na článek naleznete zde. 

 

Jedním z požadavků byla také dotazníková šetření. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy po ukončení sběru dat. 

Výzva Tokyo 2020/2021

Doba, ve které se nemůžeme vidět naživo, se čím dál tím víc prodlužuje. Celé dny sedíme u počítače, nemůžeme dělat vše, na co jsme byli zvyklí a je těžké si udržet nějakou pozitivní mysl. Jedna z věcí, která nám všem může pomoci, je pravidelný režim a pohyb na čerstvém vzduchu.  

Proto jsme pro žáky naší školy a jejich učitele vypsali Výzvu Tokyo 2020/21 (tvrdé y je v názvu záměrně podle oficiálního loga olympiády). Cílem je ujít, uběhnout, nebo ujet na koloběžce, či na kole, co největší počet kilometrů a dostat se (aspoň virtuálně) až do Tokia na odložené letní olympijské hry.  

Je nám jasné, že nynější tvrdý lockdown nám všem situaci trochu zkomplikoval, ale myslíme si, že kdo chce, tak si i v omezeném prostoru katastru obce poradí.  

Výzva začala v neděli 14. 2. 2021, po 14 dnech jsme se již jako škola dostali na metu 2820 km, a nacházíme se na území Ruska, kousek od hranic s Kazachstánem. (viz foto) 

Na konci výzvy ohodnotíme jak nejvýkonnější třídu/třídy, tak i samotné jednotlivce. Zatím nejvíce kilometry přispěla třída 9.C, ta má již na svém kontě 263 km, následuje ji třída 6.B s 229 km a v těsném závěsu se drží třída 6.A, která prozatím ušla 204 km. Na průběžné výsledky se můžete podívat v tabulce 

Výzva bude ukončena v týdnu, ve kterém se nám podaří dojít do Tokia.  

Do cíle je ještě daleko, a tak mají stále šanci na zvrat v pořadí i ostatní třídy. Pevné nervy a hodně pohybu, v následujících třech týdnech, Vám přeje tým tělocvikářů ZŠ Rousínov. 

Provoz školy od 4. 1. 2021 – aktualizace 27.3.2021

Aktualizace 27. 3.  2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2021 se na provozu školy nic podstatného nemění.

Aktualizace 1. 3.  2021

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 je upraven režim vzdělávání v ZŠ Rousínov takto:

Od 27. února 2021 do 21. března 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.

Je povolena individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Zakazuje se také osobní přítomnost dětí ve školní družině.

Školní jídelny budou mimo provoz, obědy jsou automaticky odhlášeny.

Informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Aktualizace 29.1.2021

Na základě rozhodnutí vlády pokračuje škola v současném režimu do odvolání.

Aktualizace 8.1.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT pokračuje škola v současném režimu minimálně do 22.1.2021

Aktualizace 2.1.2021 – informace k ranní družině

Ranní družina pro žáky v prezenční výuce (1. a 2. ročník) bude v provozu od úterý 5. ledna.

 

Původní zpráva

Usnesením vlády ČR ze dne 23.12.2020 dochází opět ke změně podmínek provozu školy od 4. ledna 2021:

Prezenční formou (ve škole) se budou vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky budou vzdělávány distančně. Jsou umožněny individuální konzultace 1 žák + 1 učitel. Vyučování bude v rozsahu závěru roku 2020, tzn. např. bez volitelných předmětů atd. Rozdělení do vyučovacích skupin bude v převážné míře zachováno současné, toto žáci řešit nemusí.

Bude pokračovat přidaná hodina dobrovolné přípravy na přijímací zkoušky z ČJ a M pod vedením stejných učitelů.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník). V jednotlivých odděleních budou žáci jedné třídy. První ročník bude mít oddělení na ZUŠ, druhý ročník na Tyršově.

Stravování v jídelně bude umožněno žákům v prezenční formě studia (tzn. pouze pro 1. a 2. ročník), ostatním budou obědy automaticky odhlášeny. V případě nutnosti lze žákovi oběd přihlásit obvyklou formou a odebrat jídlo do jídlonosiče za těchto podmínek:

Na Habrovanské přinést jídlonosič do 11 hodin k zadnímu vchodu školní kuchyně, musí být jednoznačně označený jménem žáka a třídou. Další postup stanoví pracovníci školní kuchyně (buď budou plněny ihned, nebo postupně, podle množství obědů).

Na Tyršově je nutno přinést jídlonosič přímo do jídelny cca v 11 hodin, v době mimo přítomnost žáků! Jídlonosiče budou plněny ihned.

Zůstávají v platnosti obecná bezpečnostní a hygienická opatření: omezit kontakt osob, nosit roušky po celý den kromě stravování, šatny na Tyršově zůstávají umístěné jako v prosinci (některé v patrech u tříd). Žákům 1.C je umožněn vstup zadním vchodem přímo ke třídě.