Doplňující informace k testování na začátku školního roku

Vážení rodiče, žáci, 

pokud se žák bude testovat vlastním testem (schváleným dle seznamu – odkaz zde), je nutné, aby si přinesl návod, popř. obal, ze kterého bude jasné, o jaký výrobek se jedná (název či jiné označení). Toto musíme evidovat. 

Pokud žák prodělal během prázdnin nemoc Covid-19, nemáme toto evidované. Proto prosím doložte potvrzení zdravotnického zařízení, či lékaře. Na tyto žáky se vztahují výjimky z testování. Podobně – pokud budou mít k 1. září platný antigenní test (ne starší 72 hodin) nebo PCR test (ne starší 7 dnů). Certifikáty lze doložit i elektronicky, např. nahlédnutím do mobilu. Pokud toto budete dokládat ještě v srpnu, tak p. Zezulkové v kanceláři školy. Pokud až v průběhu školního roku, tak přímo třídnímu učiteli. Stejný postup bude v případě ukončeného očkování. 

Bude-li mít žák ve škole výsledek testu pozitivní, musí odejít domů. Pokud rodiče udělí souhlas, může odejít bez doprovodu. Souhlas nemá předepsanou formu, musí z něj být jasné, o kterého žáka se jedná. Můžete využít i vzor, který je na webových stránkách školy pod tímto odkazem. 

Děkujeme za pochopení.

Školní družina informuje o zahájení školního roku

  • Všechny děti, včetně dětí 4. ročníků, které odevzdaly od dubna 2021 k dnešnímu dni zápisní lístek, jsou přijaty do družiny pro tento školní rok.
  • Provoz družiny bude zahájen 2. září 2021, včetně ranní družiny (od 6.45 h). Pokud budou starší děti v tento den odcházet samy, musí mít v zápisním lístku vypsané samostatné odchody!
  • Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení bude vyvěšeno ve vchodu školy na Tyršovce od 30. srpna 2021.
  • Družinové informace pro děti 1. ročníků budou rodičům předány vychovatelem 1. září 2021 ve škole na Tyršové.
  • Úhrada za družinu musí být provedena do konce září 2021. Podklady obdržíte od svých vychovatelů během prvního týdne.

Přeji všem pohodové zahájení školního roku a těším se na dobrou spolupráci.

Dagmar Valchařová, vedoucí ŠD

Informace k zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září v 8:00 h na obou pracovištích (Habrovanská, Tyršova). Seznamy prvňáčků budou vyvěšeny od 27.8. ve vstupu do školy na Tyršově. 

Předpokládaný konec, vzhledem k povinnému testování, předpokládáme cca mezi 9:30 – 10:00 h.

Seznamy žáků 5. a 6. tříd budou vyvěšeny od 30. 8. ve vestibulu na Habrovanské. 

Všichni žáci si přinesou aktovku (školní batoh) na učebnice. 

Umístění tříd: 

Tyršova: 1.A,B,C, 2.A,B,C, 3.A,B,C, 4.A 

Habrovanská: 4.B,C, 5. – 9. ročník kompletně. 

Vzhledem k doporučení co nejvíce omezovat kontakt žáků a veřejnosti, prosíme, aby děti v prvních třídách byly doprovázeny pouze rodiči. 

Testování žáků ve škole antigenními testy: 

  • Povinné, v termínech 1., 6. a 9. září, popř. po příchodu do školy. Pokud žák odmítne, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku nebo respirátor. Lze použít vlastní test, pokud má schválenou výjimku MZdr. Seznam testů zde. 
  • Výjimky: Žáci 14 dnů po ukončení očkování, nebo po prodělané nemoci Covid-19 před méně než 180 dny, popř. žáci, kteří doloží aktuálně platný test z odběrového místa (Ag – 72 h, PCR 7 dnů). Vše nutno doložit potvrzením, nestačí čestné prohlášení. Další výjimky platí pro zdravotně postižené (mentální postižení, autismus). 
  • Žáci 1. – 3. ročníku mohou být testováni za asistence 1 osoby. Žáci 1. ročníku se otestují 1. září s pomocí rodičů ve svých třídách, žáci 2. a 3. ročníku s doprovodem se budou testovat v tělocvičně.  Ve dnech 6. a 9. září se již budou všichni žáci s doprovodem testovat v tělocvičně (Na Tyršově). 
  • Pokud bude žák pozitivně testovaný, musí rodiče kontaktovat lékaře a podstoupit potvrzující PCR test. Jeho výsledek sdělí škole. 

Registrace čipů (docházka, družina, stravování): 

Pro některý z výše uvedených účelů je třeba nový čip (popř. ISIC kartu) aktivovat. Pro docházku v kanceláři školy, pro stravování v kanceláři školní jídelny na Habrovanské, s výjimkou 1. září, to bude (zejména) pro 1. ročník v kanceláři školní jídelny na Tyršově (přístup zadním vchodem – od zahrady za Záložnou). 

Kdy si přihlásil obědy na školní rok 2021/22, bude mít oběd již od 1. září. Pokud nechce, je třeba oběd odhlásit.